Výpis systémových zpráv

Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – realizace stavebních prací – PRELATURA a KONVENT – 2. část – objekt SO 2-02 KOMUNIKACE - rozšíření před jižní bránou - předmět opčního práva a vícepráce č. IV-02

Datum uveřejnění 30.09.2014  
Označení verze Aktuální  (01.10.2014 12:05:41)
Systémové číslo P14V00006804
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – realizace stavebních prací – PRELATURA a KONVENT – 2. část – objekt SO 2-02 KOMUNIKACE - rozšíření před jižní bránou - předmět opčního práva a vícepráce č. IV-02
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a b) – Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – realizace stavebních prací – PRELATURA a KONVENT – 2. část – objekt SO 2-02 KOMUNIKACE - rozšíření před jižní bránou - předmět opčního práva a VÍCEPRÁCE č. IV - 02.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

• 45000000-7 stavební práce
• 44110000-4 stavební materiály
Předmětem plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení akce objekt SO 2-02 KOMUNIKACE - rozšíření před jižní bránou - předmět opčního práva, dle projektové dokumentace zpracované společností AED project, a.s., se sídlem Praha 5, Pod Radnicí 2a,č.p.1235, IČ: 61508594. Tato dokumentace tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dále provedení víceprací č. IV dle následujících změnových listů :

ZL10 - realizace přístřešku na popelnice,
ZL 13 - odvětrání podlah v 1.PP,
ZL25 -řešení výplně otvoru v chodbě 0.17.03,
ZL40 - odvětrání kotelny,
ZL46 - kotelna/strojovna - místnosti 0.41.00 a 0.42.00 - pororošty v celé ploše podlah a sběrné nádoby pod tepelná čerpadla,
ZL49 - řešení ventilačních okének litinových oken,
ZL53 - prezentace valounové zádlažby před vstupem do opatské zahrady,
ZL 54 - výroba špic oplocení opatské zahrady,
ZL55 - řešení schodiště v místnostech 0.07 a 0.08,
ZL58 - žlaby na nárožních věžicích,
ZL59 - změna trasy plynového potrubí,
ZL60 - opatský byt - dveře mezi 2.01 a 2.02,
ZL61 - revize PD č.1a,
ZL63 - řešení instalací v mezipatře - odpočet boileru,
ZL64 - výztuž uhlíkovými vlákny,
ZL65 - prezentace provozu barokní sladovny,
které tvoří přílohu č.2 zadávací dokumentace

Jednalo se o opakované jednací řízení bez uveřejnění na stavební práce, které byly původně předmětem VZ "Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – realizace stavebních prací – PRELATURA a KONVENT – 2. část – objekt SO 2-02 KOMUNIKACE - rozšíření před jižní bránou - předmět opčního práva a vícepráce č. IV", jehož výsledkem byl dodatek č. 6. S ohledem na některé pochybnosti ohledně postupu v zadávacím řízení bylo rozhodnuto o zrušení dodatku a opakování celého jednacího řízení bez uveřejnění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 4 917 316,01 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební materiály
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kanonie premonstrátů Teplá
IČO 00479365
Adresa
Klášter 1
36461 Teplá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225046

Nahoru