Výpis systémových zpráv

Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – realizace stavebních prací – PRELATURA a KONVENT – 2. část – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - předmět opčního práva

Datum uveřejnění 28.04.2014  
Označení verze Aktuální  (28.04.2014 13:19:56)
Systémové číslo P14V00002178
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – realizace stavebních prací – PRELATURA a KONVENT – 2. část – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - předmět opčního práva
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. b) – Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – realizace stavebních prací – PRELATURA a KONVENT – 2. část – ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - předmět opčního práva.

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení akce ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD - předmět opčního práva, dle projektové dokumentace zpracované společností AED project, a.s., se sídlem Praha 5, Pod Radnicí 2a,č.p.1235, IČ: 61508594.

Dle harmonogramu provádění stavby nastala potřeba realizace ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD - předmětu opčního práva, kterou dle § 99 ZVZ vymínil zadavatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá – realizace stavebních prací – PRELATURA a KONVENT – 2. část“ pro uchazeče vybraného v rámci této veřejné zakázky (§ 23 odst. 7 písm. b) bod 1. ZVZ), která byla zadávána v rámci otevřeného řízení (§ 23 odst. 7 písm. b) bod 2. ZVZ) a jejíž předpokládaná hodnota realizace již byla zahrnuta v zadávacích podmínkách předchozí veřejné zakázky (§ 23 odst. 7 písm. b) bod 4.). V zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky, konkrétně v článku 3 zadávací dokumentace, byla obsažena možnost zadat nové stavební práce v jednacím řízení bez uveřejnění (§ 23 odst. 7 písm. b) bod 3.) a toto řízení je nyní zahajováno ve lhůtě 3 let (§ 23 odst. 7 písm. b) bod 5.) ode dne uzavření smlouvy o dílo ze dne 26.11.2012.

S ohledem na výše uvedené je tedy možné konstatovat, že jsou dány důvody pro použití jednacího řízení bez uveřejnění pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu § 23 odst. 7 písm. b) zákona
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 3 481 991,00 Kč
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
  • Čistírny odpadních vod
  • Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů
  • Zařízení čistíren odpadních vod
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Kanonie premonstrátů Teplá
IČO 00479365
Adresa
Klášter 1
36461 Teplá
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 225046

Nahoru