Výpis systémových zpráv

Vzdělávání zaměstnanců společnosti PRVNÍ CHODSKÁ

Datum uveřejnění 07.12.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 07.12.2017
Označení verze Aktuální  (06.03.2018 14:01:51)
Systémové číslo P17V00008915
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců společnosti PRVNÍ CHODSKÁ
Druh Služby
Popis Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společnosti PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o. a jejího partnera STŘECHY JAKL s.r.o., cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na 6 částí, přičemž účastníci jsou oprávnění podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky najednou.

Informace uvedené v zadávací dokumentaci se týkají všech částí veřejné zakázky, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Každá z částí veřejné zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně.

OBECNĚ K PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V rámci celého projektu zadavatel předpokládá proškolení celkem 146 osob, zaměstnanců společnosti a jeho partnera, přičemž 1 školící hodina = 60 minut. 1 školící den = 8x školící hodiny + 1 hodina pauzy (2x coffebreaky po 10 min + oběd v délce 40 min).

Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta apod.). Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb. Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky.

Požadujeme, aby jednotlivé kurzy, respektive jejich obsahová stránka, byly zaměřeny s ohledem na cílovou skupinu. Požadujeme zohlednění pracovní pozice zapojených zaměstnanců ve společnosti a jejich odbornost.

Obsahová stránka kurzů musí být stanovena tak, aby obsahovala uvedený minimální obsah kurzu a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu, to znamená, že uvedené formy výuky jsou orientační. Konkrétní průběh a metody výuky budou upřesněny po dohodě s vybraným účastníkem, popřípadě zvoleným lektorem daného kurzu.

Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

Zadavatel si sám zajistí místo školení včetně zajištění občerstvení pro účastníky.

Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit. Zajištěním školících aktivit se rozumí:
 příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
 odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
 poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů,
 dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost,
 tisk a distribuci materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace); sylaby a prezentace lze tisknout černobíle,
 zajištění prezenční listiny z každého kurzu na formulář požadovaný řídícím orgánem, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň tří fotografií z každého kurzu,
 zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
 zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál),
 veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV 80000000-4 - Vzdělávání a školení
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 291 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Vzdělávání a školení
Datum ukončení příjmu nabídek 05.01.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název PRVNÍ CHODSKÁ s.r.o.
IČO 14704013
Adresa
Sadová 636
34401 Domažlice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-032991

Nahoru