Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 26.08.2019  
Datum zrušení 26.08.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 23.08.2019
Označení verze Aktuální  (26.08.2019 11:28:54)
Systémové číslo P19V00007318
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory Brno II
Druh Služby
Popis Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Regionální hospodářské komory Brno. V rámci projektu dojde ke zhruba 5500 účastem na vzdělávacích kurzech zaměstnanci členských firem, přičemž velká část těchto osob bude tvořena zaměstnanci strojírenských a výrobních firem.

Zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na 3 části, přičemž účastníci jsou oprávněni podat nabídku na každou část veřejné zakázky zvlášť, případně na jejich libovolné kombinace, nebo na všechny části veřejné zakázky najednou.

Informace uvedené v zadávací dokumentaci se týkají všech částí veřejné zakázky, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Každá z částí veřejné zakázky bude hodnotící komisí hodnocena odděleně.

Zadavatel předpokládá realizaci cca 450 kurzů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu, celkem cca 750 školicích dnů. Uváděné počty osob v rámci jednotlivých kurzů jsou předpokládané. Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta apod.).

Vzdělávání bude realizováno formou kurzů a seminářů, které budou zajištěny dodavatelem vzdělávacích služeb, a to jak formou firemních, tak otevřených kurzů. Předmětem veřejné zakázky jsou také služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích programů a zajištění vzdělávání vybraných cílových skupin veřejné zakázky.

Požadujeme, aby jednotlivé kurzy, respektive jejich obsahová stránka, byly zaměřeny s ohledem na cílovou skupinu. Požadujeme zohlednění pracovních pozic zapojených zaměstnanců ve společnosti (management, výkonní zaměstnanci).

Obsahová stránka kurzů musí být stanovena tak, aby obsahovala uvedený minimální obsah kurzu a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu, to znamená, že uvedené formy výuky jsou orientační. Konkrétní průběh a metody výuky budou upřesněny po dohodě s vybraným dodavatelem, popřípadě zvoleným lektorem daného kurzu.

Kurzy musí být v souladu s aktuálně zveřejněnými Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:
https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

Dodavatel zajistí realizaci všech školicích aktivit, do kterých podává nabídku. Zajištěním školicích aktivit se rozumí:
a. příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
b. odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
c. součinnost dodavatele při zajištění vhodných školicích prostor zadavatelem (prostory bude zajišťovat na vlastní náklady zadavatel),
d. poskytnutí studijních materiálů (skript a jiných výukových materiálů) účastníkům kurzů s nutností dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Zaměstnanost, zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit studijní materiály na svých webových stránkách pro další využití,
e. tisk a distribuci materiálů pro účastníky (sylaby školení, tištěné prezentace, skripta a jiné učební materiály), sylaby a prezentace lze tisknout černobíle,
f. zajištění prezenční listiny z každého kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem a alespoň tří fotografií z každého kurzu,
g. zajištění hodnoticích dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání a zajistí zpětnou vazbu o kvalitě pořádaného kurzu,
h. zajištění osvědčení či certifikátu o absolvování z každého kurzu pro jednotlivé účastníky, a to vždy ve dvou vyhotoveních (v obou případech půjde o originál),
i. veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.),
j. zajištění technických pomůcek na kurzech (flipchart, dataprojektor apod.) a jejich distribuce na jednotlivé kurzy,
k. zajištění počítačů pro účastníky školení „Obecných IT“ kurzů a „Specializovaných IT“ kurzů, zajištění dalšího technického vybavení potřebného pro kvalitní vzdělávání.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 19 461 820,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2019-029630
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Vzdělávání a školení
Datum ukončení příjmu nabídek 30.09.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ano
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Regionální hospodářská komora Brno
IČO 48907723
Adresa
Výstaviště 1
64804 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-007322

Nahoru