Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

VZ_NBK_2012_051_14 Nymburk - ZŠ Tyršova 446 -...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.09.2012  
Označení verze Aktuální  (11.09.2012 14:43:37)
Systémové číslo P12V00002409
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ_NBK_2012_051_14 Nymburk - ZŠ Tyršova 446 - Výměna oken dvorní (západní strany objektu)
Druh Stavební práce
Popis výměna všech oken dvorní (západní) strany objektu viz. foto dokumentace v příloze č. 3 Zadávací dokumentace, za podmínek Rozhodnutí spis. zn. ŠKaPP/060/3919/2012/11/2012 ze dne 19. 3. 2012, a to na základě zaměření a vyhotovení výrobní dokumentace včetně vzorku pro odsouhlasení profilace a barvy Odborem školství, kultury a památkové péče Městského úřadu Nymburk (dále jen OŠKaPP),
po odsouhlasení oŠKaPP výroba oken se zachováním původního členění, profilace, barvy a smyslu otevírání oken s použitím stávajícího kování, případně historizující náhradou (sjednocení kování po místnostech) a se součinitelem tepelného prostupu celým oknem min. Uw = 1,1 W/m2K, tento údaj bude deklarován certifikátem špaletového okna,
demontáž stávajících oken a montáž oken nových včetně zajištění přesunu i případného lešení. V případě nutnosti lešení si zábor veřejného prostranství zabezpečuje zhotovitel na své náklady. Součástí dodávky oken je i zednická a klempířská úprava dopojením v nadpraží, ostění a parapetu exteriéru a interiéru včetně dodávky a montáže. Součástí prací jsou i případné malířské a fasádní opravy dotčených ploch instalací oken. Forma demontáží a montáží bude prováděna tak, aby výměna v dotčeném otvoru byla provedena během jednoho dne a začištění den následující
doložení kvality zabudovaných výrobků oken certifikátem,likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhl. č. 61/2010 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla.
bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na okolní veřejné prostory v souladu s platnou legislativou
zajištění záboru veřejného prostranství a získání povolení zvláštního užívání dotčených sousedních pozemků a pozemních komunikací a s tím související plnění podmínek rozhodnutí příslušného správního orgánu
uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva VZ_NBK_2012_051_14 Nymburk - ZŠ Tyršova 446 - Výměna oken dvorní (západní strany objektu)
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Nymburk
IČO 00239500
Adresa
Náměstí Přemyslovců 163/10
28828 Nymburk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060187

Nahoru