Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

VZ_NBK_110_2013_002 Dokumentace SEA pro soubor...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 02.04.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.04.2013
Označení verze Aktuální  (02.07.2013 15:09:41)
Systémové číslo P13V00001577
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ_NBK_110_2013_002 Dokumentace SEA pro soubor změn č. 04 územního plánu města Nymburk
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je:
- vypracování vyhodnocení vlivů lokalit Z04.3, Z04.7 souboru změn č. 04 územního plánu města Nymburk na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (tzv. SEA). Ve vyhodnocení budou vyhodnoceny varianty dopravního napojení komunikace (případně bude rovněž vyhodnocena nulová varianta) a za jakých podmínek jsou tyto přípustné, bude zdůvodněna a posouzena účelnost plánovaných změn v daných lokalitách, vyhodnoceny vlivy z hlediska kumulace hlukové zátěže, zvýšení vibrací a znečišťování ovzduší především vůči obytné zástavbě (stávající i plánované) a narušení faktoru pohody bydlení. Požadavkem je, aby v dalších fázích ÚPD bylo respektováno vyjádření orgánu ochrany přírody, orgánu ochrany ZPF a ostatních orgánů ochrany životního prostředí.
Ve vyhodnocení bude vypracována kapitola závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska dotčeného orgánu s uvedením zejména jasných výroků, zda lze z hlediska negativních vlivů na životní prostředí s lokalitou souhlasit, souhlasit s podmínkami včetně jejich upřesnění nebo nesouhlasit.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 70 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Územní plánování
Datum ukončení příjmu nabídek 02.05.2013 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Nymburk
IČO 00239500
Adresa
Náměstí Přemyslovců 163/10
28828 Nymburk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060187

Nahoru