Výpis systémových zpráv

VZ_NBK_051_2013_09 Nymburk - Stanoviště podzemních kontejnérů PD

Datum uveřejnění 04.02.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.02.2013
Označení verze Aktuální  (14.08.2013 14:21:35)
Systémové číslo P13V00000451
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ_NBK_051_2013_09 Nymburk - Stanoviště podzemních kontejnérů PD
Druh Služby
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je
a) Zajištění veškerých průzkumů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro„ Rozhodnutí – stavební povolení“
b) Vypracování projektové dokumentace pro „ Rozhodnutí – stavební povolení“, včetně všech příslušných souvisejících profesí, přípojek nebo přeložek a dopravně inženýrského opatření v 6 vyhotoveních a 1x v elektronické podobě.
c) Zajištění vyjádření příslušných orgánů a organizací a ostatních účastníků stavebního řízení k „ Rozhodnutí – stavebnímu povolení“ na základě plné moci vydané zadavatelem.
d) Zajištění vydání „Rozhodnutí – stavebního povolení“ na základě plné moci, vydané zadavatelem.
e) projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle Vyhlášky 230/2012 Sb. s podrobným položkovým rozpočtem prací s uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. V případě ocenění některých prací tzv. „soubornými cenami“ budou tyto položky ve výkazu výměr specifikovány tak, aby jejich ocenění zhotovitelem stavebních prací nemohlo být zaměnitelné nebo nepřesné. Výkaz výměr pro výběr zhotovitele prací v členění na jednotlivé objekty, části a provozní celky. Dokumentaci včetně výkazu výměr a rozpočtu vyhotovit 8x v tištěné podobě a 8x v elektronické podobě.
f) autorský dozor projektanta po celou dobu realizace akce dle samostatné Smlouvy o dílo, která je součástí Zadávací dokumentace
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 80 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Technické projektování
Datum ukončení příjmu nabídek 05.03.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Nymburk
IČO 00239500
Adresa
Náměstí Přemyslovců 163/10
28828 Nymburk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060187

Nahoru