Výpis systémových zpráv

VZ_NBK_051_2013_06 Zateplení objektu Poliklinika Okružní

Datum uveřejnění 19.07.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 19.07.2013
Označení verze Aktuální  (22.09.2014 14:05:10)
Systémové číslo P13V00004585
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ_NBK_051_2013_06 Zateplení objektu Poliklinika Okružní
Druh Stavební práce
Popis Objekt čp. 2160 je a i nadále bude určen jako zdravotnická stavba – poliklinika (občanská vybavenost).

Předmětem této zakázky je obvodový plášť, nikoliv vnitřní prostory. Stávající objekt polikliniky bude zateplen a dojde k výměně výplní otvorů v obvodových stěnách.

Jedná se o dílčí stavební úpravu stávajícího objektu polikliniky, který bude pouze zateplen a dojde k výměně výplní otvorů v obvodových stěnách. Z charakteru navržených stavebních úprav vyplývá, že nedojde ke změnám kapacit, užitkových ploch, orientace objektů, jejich osvětlení a oslunění. Navržené stavební úpravy mají díky přesahu vnějšího zateplení přes stávající obvodové konstrukce jen dílčí vliv na zastavěnou plochu a obestavěný prostor.

Vnější zateplení bude provedeno výhradně jen vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem. Zateplovací systém bude v ostění oken a dveří napojen na rámy oken a dveří pomocí plastových systémových lišt s integrovanou síťovinou. Lišty musí umožnit pohyb ve dvou směrech. Zateplovací systém bude v nadpraží oken a dveří opatřen systémovou plastovou lištou s okapovou hranou.

Nad soklem bude použita zakládací systémová soklová lišta z protlačovaného eloxovaného hliníku tloušťky 1,5mm. Bude osazena min. 0,5m nad terénem. Na přední stranu soklové lišty bude osazena naklapávací průběžná systémová plastová lišta zabraňující trhlinám v místě napojení armovací vrstvy na soklovou lištu a umožňující nezávislou dilataci soklové lišty na omítce.

Zateplení soklu a jeho přechod na zateplení stěn bude v souladu s požárně bezpečnostním řešením.

Oplechování parapetů musí být spojeno se zateplením tak, aby byl vyloučen negativní vliv objemových změn oplechování na zateplení a zamezeno vzniku trhlin a spár.

Výměna výplní otvorů musí svými parametry odpovídat požadavkům tepelně technické a energetické části projektové dokumentace. Dojde k výměně výplní otvorů v obvodových stěnách za plastové výrobky s rámy v odstínu bílém. Vyměněny budou i stávající sklobetonové výplně, a to za výrobky s hliníkovými rámy. Všechny výplně musí splňovat U=1,20 W/m2K.

Dojde k zateplení střech. Hlavní plochy střech jsou dvouplášťové větrané, menší plochy nad únikovými schodišti, strojovnou a vstupem jednoplášťové nevětrané.

Všechny ploché střechy budou sanovány, dodatečně zatepleny mechanicky kotvenou vrstvou dodatečné tepelné izolace a poté opatřeny novou mechanicky kotvenou vrstvou hydroizolace na separační, ventilační a vyrovnávací podložce (podkladu).

Rozšíření prací o snesení klimatizačních jednotek z fasád přeložením na nové zámečnické konstrukce na střeše (viz. Statika) a demontáž nefunkčního zařízení se střechy.
Součástí plnění jsou i ostatní náklady. Podrobněji v PD.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 30 157 459,39 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 344999
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 12.08.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Nymburk
IČO 00239500
Adresa
Náměstí Přemyslovců 163/10
28828 Nymburk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060187

Nahoru