Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

VZ_NBK_051_2012_30 Nymburk - ulice letců R.A.F....

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 26.09.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 26.09.2012
Označení verze Aktuální  (25.03.2013 14:25:56)
Systémové číslo P12V00002674
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ_NBK_051_2012_30 Nymburk - ulice letců R.A.F. - Výsadba zeleně a instalace městského mobiliáře
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) výsadba 42 ks vzrostlých stromů ve velikosti obvodu kmene 16-18 cm, z toho 37 ks Tilia tomentosa a 5 ks Acer platanoides jamkovou výsadbou s výměnou půdy na 50%. Stromy budou upevněny třemi kůly, kmeny budou obaleny 2x jutou a výsadbová jáma bude mulčována drcenou kůrou v tl. 8 cm. Výsadba zahrnuje intenzivní dokončovací péči v trvání 2 měsíců a dostatečnou odbornou následnou péči v trvání celé záruční doby (60 měsíců od výsadby).
b) instalace městského mobiliáře (lavičky, kolostavy, odpadkové koše) dle zadávací PD.
c) úprava území s vysetím nového trávníku a doplněním ornice.
d) doložení kvality vysázených stromů a zabudovaných výrobků a materiálů certifikátem.
e) likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhl. č. 61/2010 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla.
f) bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na okolní veřejné prostory v souladu s platnou legislativou
g) zajištění záboru veřejného prostranství a případné získání povolení zvláštního užívání dotčených sousedních pozemků a pozemních komunikací a s tím související plnění podmínek rozhodnutí příslušného správního orgánu
h) uvedení veškerých ploch dotčených výsadbou a instalací mobiliáře do původního stavu
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Služby vysazování a údržby zelených ploch
Datum ukončení příjmu nabídek 18.10.2012 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Nymburk
IČO 00239500
Adresa
Náměstí Přemyslovců 163/10
28828 Nymburk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060187

Nahoru