Výpis systémových zpráv

VZ_NBK_051_2012_25 MŠ Čtyřlístek - zpevněné plochy dvora

Datum uveřejnění 03.08.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 03.08.2012
Označení verze Aktuální  (06.09.2012 15:50:08)
Systémové číslo P12V00001748
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ_NBK_051_2012_25 MŠ Čtyřlístek - zpevněné plochy dvora
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba zpevněných ploch komunikací kolem objektu MŠ a s tím spojených terénních úprav spočívající:
V rozebrání stávajících zpevněných ploch, provedení podkladních vrstev komunikací a dlažeb dle PD pro provedení stavby Projektové a stavební kanceláře Ing. Jiřího Kulhánka společně se zahradními úpravami dotčených ploch terénu kolem zhotovených ploch (doplnění - osev trávy).
V geodetickém zaměření provedené stavby v rozsahu tohoto zadání (výškopis a polohopis včetně vypracování geometrického plánu).
V předložení dokladů o likvidaci odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění v souladu s vyhláškou č. 61/2010 Sb., záruční listy, prohlášení o shodě na zabudované materiály včetně přísl. certifikátů a atestů, a v případě vzniku nebezpečných odpadů prováděcí firma požádá o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady odbor ŽP MěÚ Nymburk – vše při předání a převzetí hotové zakázky
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 678 551,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 17.08.2012 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva VZ_NBK_051_2012_25 MŠ Čtyřlístek - zpevněné plochy dvora
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Nymburk
IČO 00239500
Adresa
Náměstí Přemyslovců 163/10
28828 Nymburk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060187

Nahoru