Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

VZ_NBK_051_2012_19 Digitalizace kina Sokol -...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 11.07.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 11.07.2012
Označení verze Aktuální  (18.12.2012 12:23:17)
Systémové číslo P12V00001294
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VZ_NBK_051_2012_19 Digitalizace kina Sokol - Nymburk
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky jsou
(1) a) Dodávka a instalace DCI projekční technologie aktivního systému 2D s možností rozšíření na 3D, rekonstrukce audio technologie pro instalaci technologie DCI – 7.1 ozvučení, to vše s možností budoucího rozšíření o promítání ve 3D a přehrávání alternativního obsahu. Dále součástí zakázky jsou i stavební přípomoci nezbytné pro montážní práce a úpravy (přesuny) stávajícího vybavení v promítací kabině.
Dodávka bude plně odpovídat podmínkám digitálního standardu dle specifikace DCI (Digital Cinema Initiatives), viz též
http://www.dcimovies.com/DCIDigitalCinemaSystemSpecv1_2.pdf
včetně dodatků viz.
http://www.dcimovies.com/errata/v1_2/DCI-Errata_21-33_2009-04v2-1.pdf.

b) bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na specifické prostory kina v souladu s platnou legislativou s důrazem na BOZP a požární předpisy;

c) uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu;

d) schéma skutečného provedení díla a příslušné revize instalovaných zařízení a dílčí revize přípojných míst;
Specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

2)Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž provádění záručního servisu, vztahujícího se k výrobkům a plněním, jejichž dodání je předmětem této veřejné zakázky. Tento servis bude zahrnovat tato plnění:

a)pravidelná aktualizace softwarového vybavení, zejména všech registrací, placených updatů a upgradů podle pokynů jednotlivých výrobců. V rámci tohoto plnění bude dodavatel zajišťovat, aby dodaný software umožňoval používání dodaného zařízení při dodržení standardů DCI, popř. nově přijatých standardů „majors“ studií, a

b) servisní prohlídka veškerého dodaného zařízení oprávněnou osobou nejméně 1x za půl roku.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 375 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Audiovizuální přístroje
Datum ukončení příjmu nabídek 09.08.2012 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva VZ_NBK_051_2012_19 Digitalizace kina Sokol - Nymburk
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Nymburk
IČO 00239500
Adresa
Náměstí Přemyslovců 163/10
28828 Nymburk
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60060187

Nahoru