Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vývojové centrum Chropyně – budova 27

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 19.02.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 20.02.2016
Označení verze Aktuální  (25.04.2016 10:36:31)
Systémové číslo P16V00000765
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vývojové centrum Chropyně – budova 27
Druh Stavební práce
Popis Předmětem této zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je rekonstrukce budovy 27 v areálu zadavatele v Chropyni, v níž bude umístěno vývojové centrum zadavatele (dále jen „předmět zakázky“).

Předmět zakázky je podrobně specifikován v těchto dokumentech:
a) v příloze č. 4 zadávací dokumentace, kterou tvoří projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Vývojové centrum Chropyně, budova 27“, jejímž autorem je společnost INTERPLAN – CZ, s.r.o., sídlem Purkyňova 2836/79a, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 60722061 a jejímž hlavním projektantem je Ing. Ivan Slepička, ČKAIT 1001877,
b) v příloze č. 5 zadávací dokumentace, kterou tvoří Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a
c) v závazném vzoru smlouvy o plnění předmětu zakázky, který je přílohou č. 6 zadávací dokumentace.

Plnění předmětu zakázky bude dále podléhat veřejnoprávnímu rozhodnutí (stavebnímu povolení), které bude vydané, platné a účinné před uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem (vydání zajistí zadavatel), a které bude pro vítězného uchazeče plně závazné. V případě, že by vydané stavební povolení zásadním způsobem měnilo zadávací podmínky, provede zadavatel odpovídající kroky v závislosti na době vydání stavebního povolení a stavu průběhu tohoto výběrového řízení, a to až ve smyslu zrušení výběrového řízení, nezbude-li zadavateli jiný opravný prostředek pro zhojení nastalé situace.

Zadavatel předpokládá, že stavební povolení bude vydáno v měsíci březnu 2016. Zadavatel zároveň výslovně stanovuje, že smlouva o plnění předmětu zakázky bude s vítězným uchazečem podepsána nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 804 629,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 632588
Hlavní místo plnění Zlínský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Stavební montážní práce
  • Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
  • Instalace a montáž větrání a klimatizace
Datum ukončení příjmu nabídek 12.04.2016 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Fatra, a.s.
IČO 27465021
Adresa
třída Tomáše Bati 1541
76361 Napajedla
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru