Výpis systémových zpráv

Výstavba vědecko-technického parku „Nupharo Park“ - změna

Datum uveřejnění 18.06.2015  
Označení verze Aktuální  (18.06.2015 21:12:42)
Systémové číslo P15V00003623
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výstavba vědecko-technického parku „Nupharo Park“ - změna
Druh Stavební práce
Popis Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23/7/a zákona č. 137/2006 Sb. je uzavření
dodatku ke stávající smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Výstavba vědecko-technického parku „Nupharo Park“:
ZL 006/STA Změna technologie OZ1
ZL 009/STA Chybějící prosklená systémová hliníková stěna O2 objektu SO.06
ZL 016/STA Doplnění požadavků PBŘS
ZL 017/STA Úprava okenní sestavy 02 (mezi osou 1 a 2)
ZL 024/STA Oplechování atik SO 06
ZL 027/STA Změna poklopu jímek
ZL 029/STA Úprava SOZ/OTK objektu SO.06
ZL 032/STA přivyztužení základové desky
ZL 033/STA stožár VO č.32
ZL 038/STA vypuštění epoxidového nátěru SO.06, EO.06
ZL 039/STA navýšení rozsahu gabionového obkladu EO.06
ZL 040/STA souhrn prací v návaznosti na následného zhotovitele
ZL 045/STA tepelně iz límec světlíků SO.06
ZL 046/STA neprováděné práce

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění - vztahuje se na ZL 006/STA (na základě provedených konstrukcí areálové komunikace a odstupových vzdáleností od tělesa dálnice byla navrhnuta záměna technologie a provedení opěrné zdi OZ1), ZL 009/STA (chybějící 1 prosklená hliníková stěna O2 objektu SO06), ZL016/STA (požadavek PBŘS - doplnění panikovým kováním a samozavírači), ZL 017STA (možnost vjezdu auta do showroomu), ZL 024/STA (dopřesnění detailů atiky), ZL 027/STA (typizované certifikované poklopy), ZL 029/STA (dopřesnění specifikace a počtu skříní), ZL 032/STA (eliminace poruch podlahy), ZL 039/STA (doplnění nadpraží vstupu), ZL 040/STA (oplechování sloupu): Jedná se o dodatečné práce dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat resp. jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy komerčních budov, skladů a průmyslových budov, stavby sloužící k dopravě
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Nupharo Park, a.s.
IČO 29031621
Adresa
Václavské náměstí 813/57
11000 Praha 1
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218609

Nahoru