Výpis systémových zpráv

Výstavba vědecko-technického parku Nupharo Park - Technika prostředí staveb – dodatek 3

Datum uveřejnění 26.04.2016  
Označení verze Aktuální  (26.04.2016 14:58:52)
Systémové číslo P16V00004447
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výstavba vědecko-technického parku Nupharo Park - Technika prostředí staveb – dodatek 3
Druh Stavební práce
Popis Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23/7/a zákona č. 137/2006 Sb. je zadání dodatečných stavebních prací a uzavření dodatku ke stávající smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: Výstavba vědecko-technického parku Nupharo Park - Technika prostředí staveb:

ZL 047/MSB2 záchytný systém - zohlednění skutečně potřebného množství prvků záchytného systému pro docílení revidovatelného stavu výhradního zařízení, chyba VV zadávací dokumentace
ZL 052/MSB2 Úprava SOZ/OTK objektu SO.06, 05, 07, 08, 09 - přípočet komponent systému odvodu tepla kouře nutných pro bezpečné provozování systému včetně úpravy skutečně potřebného množství (chyba zadávací dokumentace)
ZL 053/MSB2 Nízkostrátová trafa - úprava transformátorů s nově platnou legislativou dle nařízení Evropské komise EU/146, kterým se vykonává směrnice 2009/125/ES, které se týká maximálně dovolených ztrát transformátorů
ZL 067/MSB2 úprava ZTI (sanitární doplňky, ZTI) - přípočet komponent zdravotechnických instalací, které v zadávací dokumentaci chyběly nebo chyběly ve výkazu výměr zadávací dokumentace; doplnění stavebních a montážních prací nad rámec původního VV pro umožnění zahájení zkušebního provozu stavby
ZL 077/MSB2 úprava - stavba (vestavek 89, SO.03 - práce PSV, SO.06 - práce PSV, Kuchyně , parapety, WC kabinky, umyvadlové desky, malby) - přípočet stavebních prací nad rámec původní veřejné zakázky, které v zadávací dokumentaci původní veřejné zakázky chyběli vlivem její vady nebo rozšířením předmětu díla
ZL 083/MSB2 VZT - chyby - změny/doplnění komponent rozvodů a strojů/zařízení vzduchotechniky, které byly zadávací dokumentací špatně navrženy z důvodů např. nerovnoměrné distribuce vzduchu, chybných výměr výkazu výměr
ZL 084/MSB2 MaR - chyby - přípočet prací vlivem chyby zadávací dokumentací např. chybných výměr výkazu výměr, chybějící komponenty regulace vzduchotechniky (rovnoměrná distribuce vzduchu), měření vlastností distribuovaných médií (teplota, tlak), pro docílení správné regulace rozvodů těchto médií
ZL 086/MSB2 RTCH - chyby - doplnění komponent z důvodu vad zadávací projektové dokumentace, kde nebyla správně vyvážena hydraulická soustava z důvodu použití konkrétních, zhotovitelem vybraných, výrobců strojů a zařízení; doplnění chybějících komponent pro správný chod rozvodů tepla a chladu (zpětné klapky, vyvažovací ventily, ...)
ZL 087/MSB2 ESI, SLP, EPS, AV technika - chyby (ESI, UPS výtahu SO.06, EPS, Rozvaděče tepelných čerpadel, Rozvaděče vodojem, orientační svítidlo na vodojem, SLP+ESI - SO.08+9, SLP, elektrozámky) - doplnění prvků, které v zadávací dokumentaci chyběly a jsou nezbytné pro správný a bezpečný chod stavby jako celku (záložní zdroj výtahu dle požadavků hasičského záchranného sboru, doplnění systémů elektronické požární signalizace v souladu s aktualizovaným požárně bezpečnostním řešením stavby), doplnění komponent, které v zadávací dokumentaci nebyly chybně vůbec navrženy, doplnění prací nad rámec zadávací dokumentace
ZL093/MSB2 VRN, projekty (VRN, Projekční činnost) - navýšení vedlejších rozpočtových nákladů (např. zařízení staveniště, inženýrská činnost) z důvodů prodloužení doby výstavby vlivem prodlení nominovaného subdodavatele navazující veřejné zakázky
ZL094/MSB2 dodatečné práce (Regulace plynu, Izolace dešťových svodů, SDK SO.03, mřížky dveří SO.03, PD vestavba, Detektor plynu, licence KNX, dohledový systém, výpočty umělého osvětlení, Vyvedení zemnících bodů v halách, vnitřní dveře, zárubně) - doplnění chybějících prací, které zadávací dokumentace (výkaz výměr) původní veřejné zakázky chybně nenavrhovala (úplně chybělo, dodatečné požadavky orgánů státní zprávy (Krajská hygienická stanice, Oblastní inspektorát bezpečnosti práce, ...), doplnění přepočtu umělého a denního osvětlení vč. systémů řízení na výrobcem použité zdroje světla (požadavek Krajské hygienické stanice)

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění – viz výše: Jedná se o dodatečné práce dle ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, resp. jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jednací řízení bez uveřejnění
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Ústecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Nupharo Park, a.s.
IČO 29031621
Adresa
Václavské náměstí 813/57
11000 Praha 1
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 218609

Nahoru