Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Výstavba místních komunikací v obci Petráveč

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 16.05.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 16.05.2013
Označení verze Aktuální  (19.05.2014 08:45:24)
Systémové číslo P13V00002667
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výstavba místních komunikací v obci Petráveč
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací na akci „Výstavba místních komunikací v obci Petráveč“.
Stavba je členěna na následující stavební a inženýrské objekty:
SO 04.1 – Komunikace – finální a obrusné vrstvy vozovek
SO 04.2 – Sadové úpravy
SO 04.3 – Oplocení

Základní charakteristika stavby a její účel
Stavba obsahuje
• finální úpravy komunikací a chodníků v obytné zóně včetně osazení chodníkových a silničních obrub v celkové délce 696,90 m komunikací s asfaltovým povrchem a zámkovou dlažbou a 443,40 m chodníků ze zámkové dlažby
• sadové úpravy – veřejnou zeleň o celkové rozloze výsadby a zatravnění odpočinkových ploch a částí pásu kolem komunikací 697m 2
• oplocení hranic veřejného ozelenění o celkové délce 126 m

V rámci uvedených objektů budou provedeny v rozsahu stávající lokality, vyznačené v přiložené katastrální mapě, zbývající prvky technické infrastruktury, které jsou nezbytné pro obsluhu rodinných domů a splňují povinnosti obce z hlediska
• dopravní legislativy – bezpečnostní prvky spočívající ve zřízení chodníků pro pěší, povrchovou úpravu komunikací s vyznačením přechodů pro chodce a dalším dopravním značením, napojení odvodnění povrchů komunikací na stávající dešťovou kanalizaci
• ekologického – realizaci zpevněných ploch pro umístění kontejnerů pro tříděný odpad – plochy v situaci označené čísly 5,6,7,8
• ekologicko-estetického – realizace veřejné zeleně výsadbou živých plotů a trávníků, umístěním prvků odpočinkové zóny – parkových laviček a drobného mobiliáře, oddělených od soukromých pozemků oplocením
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 5 063 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 03.06.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název OBEC PETRÁVEČ
IČO 00842559
Adresa
Petráveč 40
59401 Velké Meziříčí
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352833

Nahoru