Výpis systémových zpráv

Výměna vodovodního řadu od VS Střítež směr obec Široký Důl

Datum uveřejnění 30.05.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.05.2019
Označení verze Aktuální  (08.10.2020 13:21:54)
Systémové číslo P19V00004337
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna vodovodního řadu od VS Střítež směr obec Široký Důl
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je výměna stávajícího vodovodu (přivaděče) od vodoměrné šachty Střítež směrem k obci Široký Důl do koncového uzlu VBP-9, kde je na vodovodní řad „Přivaděč“ napojen vodovodní řad „S-1“.

Výměna vodovodu zahrnuje následující:

1) Vodovodní řad „Přivaděč“

Vodovodní řad „Přivaděč“ je navržen z potrubí PE 100, RC, SDR17, 160x9,5 délky 672,00m.

Trasa vodovodu je vedena v souběhu se stávajícím vodovodem (v ochranném pásmu). Trasa vodovodu bude
provedena běžným výkopem, případně je možné po odsouhlasení investorem a projektantem provést bezvýkopovou metodou Burstlining.

Vodovodní řad „Přivaděč“ začíná napojením ve stávající vodoměrné šachtě Střítež a pokračuje přes polní pozemky, louky a les západním směrem k obci Široký Důl až k silnici III/360330, před kterou je ukončen. V koncovém uzlu VBP-9 je na vodovodní řad „Přivaděč“ napojen projektovaný vodovodní řad „S-1“.

Na vodovodním řadu „Přivaděč“ bude ve staničení 237,75 m osazen podzemní hydrant DN80 – kalník a ve staničení 352,47 m bude osazen automatický vzdušník DN80. Celkem bude na řadu „Přivaděč“ osazen 1 ks podzemního hydrantu DN80, 1ks automatického vzdušníku DN80, 1 ks šoupátka Š150 se zemní teleskopickou soupravou a 1 ks šoupátka Š80 se zemní teleskopickou soupravou.

2) Vodovodní řad „S-1“

Vodovodní řad „S-1“ je navržen z potrubí PE 100 RC, 90x5,4, SDR17 v délce 27,0 m.

Vodovodní řad „S-1“ začíná napojením na vodovodní řad „Přivaděč“ ve vodovodním uzlu VBP-9 a VBS-1. Vodovodní řad „S-1“ je veden jihozápadním směrem, podél silnice III/36030. Před č.p. 132 je napojen na stávající vodovodní řad PVC90. Celkem bude na řadu „S-1“ osazen 1 ks šoupátka Š80 se zemní teleskopickou soupravou.


Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční kancelář PC PROJEKT, Ing. František Pravec, Suchá Lhota 22, 570 01 Litomyšl, IČO: 44403445, autorizace projektu: Ing. František Pravec, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),

Součástí projektové dokumentace je i vodovodní řad „S“ délky 758 m včetně propojení stávajících přípojek (26 ks) a vodovodní řad „S-2“ délky 51 m. Realizace vodovodního řadu „S“ a „S-2“ není předmětem této zakázky.

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že na realizaci předmětného díla bude podána žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 2019 a tato zakázka bude realizována pouze v případě schválení žádosti o dotaci a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Pardubického kraje.


Zhotovitel musí umožnit v rámci realizace akce případnou výměnu inženýrských sítí, které spravují jiní investoři.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 13.06.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60125748
Smlouva Výměna vodovodního řadu od VS Střítež směr obec Široký Důl
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Svazek obcí Vodovody Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru