Výpis systémových zpráv

Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (I.etapa)

Datum uveřejnění 30.05.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.05.2019
Označení verze Aktuální  (28.06.2019 12:22:34)
Systémové číslo P19V00004335
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (I.etapa)
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je výměna stávajících vodovodních řadů– výtlaku DN 400 a zásobovacího řadu DN 250 - v úseku mezi čerpací stanicí a obcí Sebranice (v rámci I.etapy projektu). Jedná se o stavbu trvalou, jejíž účelem je bezpečné provozování vodovodní sítě v dané tlakové úrovni a v potřebném množství.

Členění předmětu zakázky:

I. etapa:
a) Výtlak – potrubí PE 100 RC SDR 17 dn 400*23,7mm v celkové délce 351m
b) Zásobovací řad – potrubí PE 100 RC SDR 11 dn 110*10,0mm v celkové délce 458m
c) Úprava vystrojení ČS Sebranice

II.etapa není předmětem této zakázky.

Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v následující dokumentaci:
• projektová dokumentace pro provedení stavby, kterou vypracovala projekční kancelář JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČO: 25963244, autorizace projektu: Ing. Josef Pulda, CSc., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby (příloha č. 5 zadávací dokumentace),
• neoceněný výkaz výměr - slepý rozpočet (příloha č. 6 zadávací dokumentace),
• návrh smlouvy o dílo (příloha č. 4 zadávací dokumentace),

Zadavatel tímto výslovně upozorňuje uchazeče na skutečnost, že na realizaci předmětného díla bude podána žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje pro rok 2019 a tato zakázka bude realizována pouze v případě schválení žádosti o dotaci a poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Pardubického kraje.

Zhotovitel musí umožnit v rámci realizace akce případnou výměnu inženýrských sítí, které spravují jiní investoři.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
Datum ukončení příjmu nabídek 13.06.2019 10:30:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60125748
Smlouva Výměna vodovodního řadu od ČS Sebranice (I.etapa)
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Svazek obcí Vodovody Poličsko
IČO 60125748
Adresa
Palackého nám. 160
57201 Polička
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 228657

Nahoru