Výpis systémových zpráv

Výměna tepelných rozvodů Kyjov – Tyršova, Brandlova, U Vodojemu

Datum uveřejnění 04.09.2017  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.09.2017
Označení verze Aktuální  (04.01.2018 12:45:49)
Systémové číslo P17V00006496
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna tepelných rozvodů Kyjov – Tyršova, Brandlova, U Vodojemu
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 písm. a) a § 53 zákona č. 134/1016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů a postupu dle pravidel nebo zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Zadavatel postupuje v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnost vymezenými zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Předmětem plnění této zakázky jsou stavební práce - výměna tepelných rozvodů v Městě Kyjově (v lokalitách: Tyršova-Brandlova, U Vodojemu) s cílem dosažení energetických úspor snížením ztrát tepla.

V případě současných rozvodů v klasickém provedení s uložením nejčastěji v neprůlezném topném kanále, je s ohledem na stáří a poškození rozvodů tepla a jejich izolací výše tepelných ztrát neúměrně vysoká. Rekonstrukce vybraných úseků rozvodů tepla převážně za předizolované potrubí je nanejvýš žádoucí. Vybrané úseky tepelných rozvodů jsou součástí distribučního systému centrálního zásobování teplem v katastru města Kyjov. Zdrojem tepla pro všechny dotčené rozvody tepla a předávací stanice je zařízení společnosti: Teplárna Kyjov, a. s.

Cílem rekonstrukcí je účelově snižovat ztráty tepla na potrubních rozvodech a zároveň eliminovat poruchové a havarijní stavy. Snížení ztrát tepla bude dosaženo zlepšením tepelné izolace potrubí, zkrácením délky rozvodů a optimalizací dimenzí vybraných úseků potrubních rozvodů. Eliminace poruchových stavů nebo havárií bude dosaženo kvalitním provedením rozvodů a způsobem jejich vedení/uložení.

Zakázka není rozdělena na části, celé plnění bude zadáno jednomu vybranému dodavateli.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 10 335 772,42 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 04.10.2017 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Výměna tepelných rozvodů Kyjov – Tyršova, Brandlova, U Vodojemu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název TEPLO Kyjov, spol. s r.o.
IČO 25315897
Adresa
Svatoborská 27
69701 Kyjov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-014469

Nahoru