Výpis systémových zpráv

Výměna svítidel veřejného osvětlení - Bystré

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 16.01.2020  
Datum zrušení 05.03.2020
Datum zahájení zadávacího řízení 16.01.2020
Označení verze Aktuální  (05.03.2020 11:48:52)
Systémové číslo P20V00000217
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výměna svítidel veřejného osvětlení - Bystré
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně souvisejících služeb, dodávek potřebných materiálů a zařízení, a zajištění všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, které souvisejí s výměnou a doplněním svítidel veřejného osvětlení ve městě Bystré, přičemž bude provedena výměna 168 ks stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení s doplněním 19 ks nových svítidel, které budou moderní svítidla s úspornou technologií LED s vysokou světelnou účinností. Veškeré uvedené stavební a montážní práce a související dodávky budou provedeny v rozsahu, podrobnostech a souladu s technickou specifikací předmětu zakázky a technickými podklady, které jsou stanoveny v přílohách této zadávací dokumentace – Příloha č. 4 – Technická specifikace. Předmět zakázky bude realizován v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou této zadávací dokumentace – Příloha č. 5 – Položkový rozpočet. Dodavatel je povinen pečlivě zkontrolovat, zda všechny vzorce v položkovém rozpočtu správně fungují a zda vyplnil a ocenil veškeré položky a došlo k jejich správnému součtu (propočtu). Nabízené řešení předmětu zakázky ze strany dodavatele musí splňovat veškeré zadavatelem požadované parametry a musí splňovat veškeré požadavky stanovené touto zadávací dokumentací včetně její příloh. Předmět zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění zakázky vybraným dodavatelem nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění zakázky, je vybraný dodavatel povinen při realizaci zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a postupy. Součástí předmětu zakázky je také doprava na místo určení, místo plnění zakázky, instalace, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 016 508,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení
  • Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic
Datum ukončení příjmu nabídek 10.02.2020 14:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276529
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Bystré
IČO 00276529
Adresa
nám. Na Podkově 2
56992 Bystré
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 227457

Nahoru