Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Vybudování výzkumných a inovačních kapacit...

Výpis systémových zpráv

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 11.03.2019  
Datum zrušení 11.04.2019
Datum zahájení zadávacího řízení 12.03.2019
Označení verze Aktuální  (15.03.2019 17:07:35)
Systémové číslo P19V00001783
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vybudování výzkumných a inovačních kapacit společnosti SEVARON s.r.o.
Druh Dodávky
Popis Název zadavatele: SEVARON s.r.o.
Sídlo: Palackého třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno
IČO: 25505289
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MVDr. Marek Žižlavský – jednatel

Předmětem zakázky je vestavba laboratoří pro potřeby veterinární medicíny. Součástí dodávky je uvedení do provozu, validace a klasifikace prostor dle projektové dokumentace.
Detailní specifikace předmětu zakázky je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet od 12.03.2019. Nabídky je možné podávat do 11.04.2019 do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídek:
- Doporučenou poštou na adresu: Palackého třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno
- Osobní předání na adrese: Palackého třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno – sekretariát společnosti v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Hana Ragasová, tel.: + 420 604 434 042, e-mail: hana.ragasova@gmail.com


Další informace
- Maximální nepřekročitelná hodnota zakázky je 35 mil. Kč bez DPH.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Připouští se i slovenský jazyk.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 35 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Laboratorní nábytek
  • Výstavba laboratoří
  • Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 11.04.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název SEVARON s.r.o.
IČO 25505289
Adresa
Palackého třída 555/163a
61200 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru