Výpis systémových zpráv

Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: "Zateplení Základní a Mateřské školy v Bílém Újezdě" - zrušené výběrové řízení

Datum uveřejnění 01.07.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.07.2013
Označení verze Aktuální  (30.01.2015 09:00:56)
Systémové číslo P13V00004009
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: "Zateplení Základní a Mateřské školy v Bílém Újezdě" - zrušené výběrové řízení
Druh Stavební práce
Popis Stávající objekt základní a mateřské školy je umístěn uprostřed obce Bílý Újezd na mírně svažitém pozemku nalevo od silnice I. tř. č. 14 - Rychnov nad Kněžnou - Dobruška.Nové obvodové a nosné zdivo nástavby schodišťového prostoru bude provedeno z pálených dutinových bloků. Nová stropní konstrukce nad 2. NP bude provedena z ocelových nosníků s použitím VSŽ plechu a betonové mazaniny vyztužené betonářskou sítí. Stávající střešní krytina z azbestocementových šablon bude demontována a uložena na nejbližší řízenou skládku nebezpečného odpadu.

Výplně otvorů v obvodovém plášti stávající budovy budou použity plastové s vakuovanými skly s maximálním součinitelem prostupu tepla Uw=1,2 W/m2K. S ohledem na to, že obvodová konstrukce bude tepelnou izolací zesílena ještě o 120 mm, budou nová okna osazena do venkovního líce stávajícího zdiva.

Obálka budovy – obvodové zdi – budou opatřeny tepelným izolantem v tl. 120 mm. Stávající stropní konstrukce (nad WC chlapců) bude doplněna o tepelný izolant v tl. 220 mm. Nová stropní konstrukce bude opatřena tepelnou izolací v celkové tl. 280 mm.
Předmětem projektu je bleskosvod na Základní škole v Bílém Újezdě v tomto rozsahu:
o Bleskosvod na sedlových střechách budovy školy – součástí tohoto projektu není bleskosvod na ploché střeše přístavby školky, který zůstává stávající.

Předmětem projektu je řešení úpravy rozvodů studené pitné vody a kanalizace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 776 917,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Královéhradecký kraj
Předmět CPV
  • Stavební úpravy školních budov
Datum ukončení příjmu nabídek 16.07.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt: "Zateplení Základní a Mateřské školy v Bílém Újezdě" - zrušené výběrové řízení
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Bílý Újezd
IČO 00274704
Adresa
Bílý Újezd 42
51801 Bílý Újezd
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 358494

Nahoru