Výpis systémových zpráv

Výběr provozovatele kanalizace a ČOV v obci Majdalena

Datum uveřejnění 22.11.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 22.11.2013
Označení verze Aktuální  (27.02.2014 10:37:43)
Systémové číslo P13V00007772
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Výběr provozovatele kanalizace a ČOV v obci Majdalena
Druh Služby
Popis Předmětem plnění koncesní smlouvy je provozování kanalizační sítě a čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu ve smyslu § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. k tomuto zákonu, a další vymezené činnosti při správě vodohospodářského majetku obce Majdalena, a to zejména:
- soustavné zabezpečování provozuschopnosti kanalizace, vytváření předpokladů a podmínek pro hospodárný provoz vodohospodářských zařízení v souladu s platnými normami
- odvod odpadních vod kanalizací a jejich likvidace, sledování množství a kvality odpadních vod během všech etap zpracování a přepravy dle platných předpisů, nařízení správních orgánů či pokynů pronajímatele
- zajišťování řádného provozu, údržby, provádění oprav a odstraňování havárií na předmětu svěřeného k provozování
- zajišťování vztahů k odběratelům připojeným na kanalizační síť, tj. odvádění odpadních vod od jejich producentů, fakturaci stočného, napojování a opravy přípojek uložených na veřejném prostranství dle §3, odst. 7 zákona 274/2001 Sb. a všechny služby, které jsou poskytovány na žádost výše uvedených odběratelů
- vedení příslušné provozní dokumentace, která zachycuje nezbytné informace určené k a využitelné k provozování a k plnění oznamovacích povinností, ke kontrole rozsahu, kvality a způsobu provozování
- zajištění správy majetku pronajímatele prováděním technické a ekonomické činnosti, která zahrnuje zejména vedení technické dokumentace svěřeného majetku, vodohospodářské evidence, účetní evidence majetku a evidence odpadového hospodářství
- zastupování vlastníka při jednání se státními orgány ve vodoprávních záležitostech, vydávání stanovisek a kontrola investiční činnosti třetích osob, zajištění pojištění svěřeného majetku v dohodnutém rozsahu
- údržba, opravy a odstraňováním havárií, tzn. veškeré zásahy nájemce do vodohospodářského majetku, který tvoří předmět nájmu, který nemá charakter technického zhodnocení ve smyslu §33 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu v platném znění
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 200 000,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 374190
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Provoz čistíren vody
Datum ukončení příjmu nabídek 12.02.2014 15:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Majdalena
IČO 00247065
Adresa
Majdalena 78
37803 Majdalena
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352121

Nahoru