Výpis systémových zpráv

VŘ na dodavatele vzdělávacích služeb pro společnost TOUAX s.r.o. - sádrokartonáři

Datum uveřejnění 13.03.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.03.2015
Označení verze Aktuální  (04.05.2015 11:55:39)
Systémové číslo P15V00001332
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VŘ na dodavatele vzdělávacích služeb pro společnost TOUAX s.r.o. - sádrokartonáři
Druh Služby
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení jednoho vzdělávacího kurzu, který je zaměřen na podporu odborných znalostí cílové skupiny v oblasti montáže suchých staveb.
V rámci poskytovaného plnění je požadováno:
Cílová skupina
Uváděné počty osob v rámci jednotlivých kurzů jsou předpokládané. Z důvodu aktuální situace v době realizace kurzů může dojít k mírným odchylkám z důvodu nepřítomnosti zapojených zaměstnanců (nemocenská, dovolená, pracovní cesta apod.).
Cílová skupina: 2 skupiny dělníků (20 osob; cca 10 osob ve skupině)
Rozsah celkem: 6 dnů => 3 dny/skupina
Cíl školení: získání praktických dovedností v montáži suchých staveb, hlavně sádrokartonářství
Minimální obsah: vnitřní nosné konstrukce staveb, příčky, podlahy, podkroví, požárně a zvukově dělící konstrukce
Forma výuky: teoretický výklad podpořený powerpointovou prezentací a tištěným výukovým materiálem; praktické příklady z praxe, které povedou k lepšímu pochopení probírané látky; aplikace získaných znalostí na podmínky společnosti TOUAX s.r.o. (na vyžádání zadavatele)
Maximálně přípustná jednotková cena: 11 475 Kč bez DPH/osoba/kurz. V případě, že bude maximálně přípustná jednotková cena překročena a uchazeč nabídne hodnotu vyšší než je uvedena v předcházející větě, bude takové jednání považováno za porušení zadavatelem stanovených zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Obsahová stránka kurzů
Požadujeme, aby jednotlivé kurzy, respektive jejich obsahová stránka, byly zaměřeny s ohledem na cílovou skupinu. Požadujeme zohlednění pracovní pozice zapojených zaměstnanců ve společnosti (dělníci).
Obsahová stránka kurzů musí být stanovena tak, aby obsahovala uvedený minimální obsah kurzu a vedla ke splnění stanovených cílů kurzu.
Uvedené formy výuky jsou orientační. Konkrétní průběh a metody výuky budou upřesněny po dohodě s vybraným uchazečem, popřípadě zvoleným lektorem daného kurzu. Zadavatel však bude upřednostňovat uvedené formy výuky.
Zajištění školících aktivit
Dodavatel zajistí realizaci všech školících aktivit v rámci daných částí veřejné zakázky, do kterých podává nabídku. Zajištěním školících aktivit se rozumí:
- příprava a realizace kurzů za účasti kompetentního lektora,
- odborné proškolení účastníků kurzů kompetentním lektorem,
- zajištění vhodného technického vybavení potřebného pro kvalitní vzdělávání,
- poskytnutí studijních materiálů účastníkům kurzů – dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. (Zadavatel má právo zveřejnit studijní materiály na svých webových stránkách pro další využití.),
- označení veškerých materiálů souvisejících s dodávkou logem ESF, vlajkou EU a případně dalšími logy, která budou vyplývat z povinnosti dodržet vizuální identitu ESF a poskytovatele dotace). Potřebná loga dodá zadavatel,
- zajištění prezenční listiny z každého organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem,
- zajištění hodnotících dotazníků z kurzů, které budou sloužit pro evaluaci vzdělávání; obsah dotazníků bude dohodnut se zadavatelem,
- veškeré náklady spojené se zajištěním lektora (cestovné, ubytování, stravné apod.).
Celkem bude realizováno 6 školících dnů, každý školící den má 8 hodin čisté výukové doby (nejsou zahrnuty přestávky), přičemž 1 hodina čítá 60 minut.
Cílová skupina čítá celkem 20 osob (dělníků).
Požadujeme kurz zaměřený na systém Knauf, který je využíván ve společnosti zadavatele. Jiný systém není ve společnosti využitelný.
Materiál použitý v rámci kurzu zajistí a bude hradit dodavatel. Jedná se o povinnou a nezbytnou podmínku zadavatele.
Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 229 500,00 Kč
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Olomoucký kraj
Předmět CPV
  • Školení zaměstnanců
Datum ukončení příjmu nabídek 01.04.2015 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Touax s.r.o.
IČO 28160916
Adresa
Křižíkova 148
18600 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 363850

Nahoru