Výpis systémových zpráv

Vláček plný pohádek a poznání

Datum uveřejnění 09.05.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.04.2013
Označení verze Aktuální  (22.04.2014 07:48:08)
Systémové číslo P13V00002464
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Vláček plný pohádek a poznání
Druh Stavební práce
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení zemních prací vč. dodání zeleně a odstranění základů starých herních prvků – část 1. a dodávka a instalace herních prvků- část 2. na základě specifikace uvedené v zadávací projektové dokumentaci ( Příloha č. 1 ) a dle položkových rozpočtů ( příloha č. 2.1 a 2.2 ) .

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je obou částí je max. 493 tis. Kč bez DPH.
V Příloze č. 3 je uveden návrh smlouvy o dílo, v Příloze č. 4 je uveden krycí list v Příloze č. 5 je uveden vzor čestného prohlášení a příloze č. 6 situace zahrady školy.

Výzva vč. zadávací dokumentace je umístěna volně ke stažení v elektronické podobě na úřední desce na oficiálních stránkách města Pečky http://www.pecky.cz/.

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na 2 části:
1. Zhotovení zemních prací vč. odstranění pařezů, dodání zeleně, bourání a likvidace a uložení ŽB základů starých herních prvků - položkový rozpočet příloha č. 2.1
2. Zhotovení a instalace dřevěných herních prvků vč. Prohlášení o shodě, dle položkového rozpočtu - příloha č 2.2
Zájemce může podat nabídku na jakoukoli část této veřejné zakázky s tím, že nabídkové ceny musí být uvedeny odděleně a zřetelně označeny, na kterou z částí jsou.
V případě, že zájemce podá nabídku na více částí, musí být v nabídce obsažen i adekvátní počet návrhů smluv.
Dílo bude provedeno v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla.


Požadavek zadavatele v části 2: Použité dřevěné prvky jsou ze smrkového řeziva tlakově impregnovaného, doplňky z masivního lipového dřeva. Součástí dodávky herních prvků je i doložení Prohlášení o shodě – certifikace herních dřevěných prvků, které bude odbornou firmou vydáno na celý komplet. Součásti dodávky je též popis následné údržby použitých impregnací a nátěrových hmot dřevěných prvků, dodaný s předávacím protokolem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Vybavení hřišť
Datum ukončení příjmu nabídek 16.05.2013 13:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Vláček plný pohádek a poznání
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Pečky
IČO 00239607
Adresa
Masarykovo nám. 78
28911 Pečky
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60050422

Nahoru