Výpis systémových zpráv

Veřejná WC – Ostrov – Zařízení zdravotně technických instalací

Datum uveřejnění 02.04.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.04.2012
Označení verze Aktuální  (02.04.2012 15:33:41)
Systémové číslo P12V00000276
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Veřejná WC – Ostrov – Zařízení zdravotně technických instalací
Druh Stavební práce
Popis Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto řízení je provedení stavby „Veřejné WC – Ostrov – Zařízení zdravotně technických instalací“. Jedná se o zřízení přípojky vodovodu, přípojky splaškové kanalizace a bourání části stávající zdi pro zřízení dvou vstupů na WC. Vybudování těchto přípojek je nezbytné pro osazení prefabrikované buňky, která je vybavena veškerými vnitřními instalacemi, ale není součástí tohoto zadávacího řízení. Stavba je na SV straně Starého náměstí v Ostrově na parcele č. 2936 se vstupem ze Starého náměstí. Veškeré další podklady jsou obsahem projektové dokumentace zpracované firmou BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov, č. zak. 7047-25, č. arch. BPO 9-71011a. Stavba bude realizována v městské památkové zóně, tudíž se práce budou realizovat v souladu se závazným stanoviskem státní památkové péče. Dalším podkladem pro zpracování nabídky jsou tyto pokyny, Součástí projektové dokumentace je přiložený výkaz výměr, případné práce nutné ke zdárnému dokončení díla uveďte pod čarou. Dílo bude realizováno v nejvyšší normové jakosti kvality, v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik a v souladu se stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy.
Veškeré prováděné práce budou konzultovány s orgánem státní památkové péče – odborem majetku města Městského úřadu. Po podpisu smlouvy o dílo budou vybranému dodavateli předány veškeré doklady nutné k řádnému zhotovení díla a 3 paré předmětné projektové dokumentace
V případě zájmu je nutno se přihlásit přiloženou přihláškou u pí. Jarmily Rubešové, Odbor investic, telefon 353 801 216, e-mail jrubesova@ostrov.cz .
Poté přihlášený zájemce obdrží Zadávací dokumentaci – podklady.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 173 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 16.04.2012 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Ostrov
IČO 00254843
Adresa
Klínovecká 1204
36301 Ostrov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60052515

Nahoru