Výpis systémových zpráv

VEJPRNICE – TECHNOLOGIE TŘÍDÍRNY VAJEC

Datum uveřejnění 01.12.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 02.12.2015
Označení verze Aktuální  (11.05.2016 21:43:29)
Systémové číslo P15V00007599
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VEJPRNICE – TECHNOLOGIE TŘÍDÍRNY VAJEC
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka technologie. Třídička musí splňovat kritéria kladená na centrální třídírny vajec, tzn., musí umožnitnaprosté oddělení zpracovávaných šarží netříděných vajec dovezených z různých zdrojů, musí umět zpracovat netříděnou surovinu zabalenou jak v opakovaně použitelných plastových proložkách, tak v jednorázových proložkách z nasákavé kartonáže. Součástí řešení musí být příslušné stroje na mytí a desinfekci vratných obalů, a také příslušenství pro mytí vlastní třídičky. Vzhledem k požadavku
vysokého výkonu bude kladen důraz na možnosti automatizace klíčových pracovních procesů. Třídící stroj bude v omyvatelném provedení, a umožní automaticky třídit a balit vejce do různých typův malospotřebitelských obalů a bude mít výkon min. 126.000 ks vajec za hodinu. Maximální výkon 150.000 ks vajec za hodinu. Díly a součástky, které přicházejí do styku s vejci, budou zhotoveny výhradně z materiálů schválených pro použití v potravinářském průmyslu. Třídička bude umístěna v novostavbě, speciálně navržené pro optimální sled jednotlivých operací: přísun netříděných vajec z příjmového skladu a odsun zabalených výrobků do expedičního skladu.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Popis technologie (Příloha č. 1)
- Výkaz výměr technologie (Příloha č. 2)
- Základní požadavky na technické řešení - jde o závazné parametry, které musí být splněny. Při
nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena. (Příloha č. 3)
Součástí tohoto VŘ nejsou stavební práce související s vybudováním novostavby pro technologii
třídění vajec. Stavební práce související se záměrem zadavatele na vybudování nové třídírny vajec
je předmětem jiného VŘ, které je uveřejněno taktéž na profilu zadavatele.
Přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace, ve formátu .xls/.xlsx v digitální podobě na CD, poskytne
zadavatel na písemnou žádost uchazeče, doručenou e-mailem kontaktní osobě zadavatele, uvedenou
v článku 5. této zadávací dokumentace. V žádosti bude uvedeno obchodního jména uchazeče
a jméno osoby, které za uchazeče dokumentaci na CD bude přebírat.
Vyžádané přílohy zadávací dokumentace na CD si zájemci vyzvednou osobně u kontaktní osoby
zadavatele pro toto výběrové řízení:
- v sídle zadavatele, v předem dohodnutém termínu a čase, a/nebo
- během prohlídky staveniště (viz bod 6.2 zadání).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 58 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stroje na čištění, třídění nebo klasifikaci vajec, ovoce nebo jiných produktů
Datum ukončení příjmu nabídek 11.01.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva VEJPRNICE – TECHNOLOGIE TŘÍDÍRNY VAJEC
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.
IČO 25243811
Adresa
Nebanice 30
35002 Nebanice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 527283

Nahoru