Výpis systémových zpráv

VEJPRNICE – NOVOSTAVBA TŘÍDÍRNY VAJEC

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 01.12.2015  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 02.12.2015
Označení verze Aktuální  (28.01.2016 15:34:21)
Systémové číslo P15V00007600
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VEJPRNICE – NOVOSTAVBA TŘÍDÍRNY VAJEC
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je novostavba třídírny vajec a přilehlých prostorů. Příjmový sklad netříděných vajec, na který navazuje vlastní prostor třídírny vajec. S technologickým vybavením pro třídění, značení a balení. Na tuto část navazuje provoz pro mytí plastových přepravních obalů (proložek), prokladů a palet. Na konci je prostor pro foliování a balení pro expedici. Poslední část je expediční sklad. Vstup do objektu pro zaměstnance je navržen se vstupní hygienickou smyčkou. Dále navazuje na administrativní místnost a prostor pro řidiče. Zastavěná plocha je celkem 4660 m2.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Projektová dokumentace (Příloha č. 1)
- Výkaz výměr stavby (Příloha č. 2)
Součástí tohoto VŘ není dodávka technologie pro třídění vajec. Dodávka technologie do
novostavby je předmětem jiného VŘ, které je uveřejněno taktéž na profilu zadavatele.
Přílohy č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace, ve formátu .xls/.xlsx v digitální podobě na CD, poskytne
zadavatel na písemnou žádost uchazeče, doručenou e-mailem kontaktní osobě zadavatele, uvedenou
v článku 5. této zadávací dokumentace. V žádosti bude uvedeno obchodního jména uchazeče
a jméno osoby, které za uchazeče dokumentaci na CD bude přebírat.
Vyžádané přílohy zadávací dokumentace na CD si zájemci vyzvednou osobně u kontaktní osoby
zadavatele pro toto výběrové řízení:
- v sídle zadavatele, v předem dohodnutém termínu a čase, a/nebo
- během prohlídky staveniště (viz bod 6.2 zadání).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 60 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
  • Výstavba průmyslových budov
  • Výstavba skladů
Datum ukončení příjmu nabídek 11.01.2016 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.
IČO 25243811
Adresa
Nebanice 30
35002 Nebanice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 527283

Nahoru