Výpis systémových zpráv

VEJPRNICE - Novostavba třídírny vajec

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 30.11.2015  
Datum zrušení
Datum zahájení zadávacího řízení 01.12.2015
Označení verze Aktuální  (01.12.2015 10:52:37)
Systémové číslo P15V00007577
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VEJPRNICE - Novostavba třídírny vajec
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o novostavbu třídírny vajec a přilehlých prostorů. Příjmový sklad netříděných vajec, na který
navazuje vlastní prostor třídírny vajec. S technologickým vybavením pro třídění, značení a balení. Na
tuto část navazuje provoz pro mytí plastových přepravních obalů (proložek), prokladů a palet. Na
konci je prostor pro foliování a balení pro expedici. Poslední část je expediční sklad. Vstup do objektu
pro zaměstnance je navržen se vstupní hygienickou smyčkou. Dále navazuje na administrativní
místnost a prostor pro řidiče. Zastavěná plocha je celkem 4660 m2.
Podrobné zadání zakázky je uvedeno v samostatných přílohách zadávací dokumentace, kterou tvoří:
- Projektová dokumentace (Příloha č. 1)
- Výkaz výměr stavby (Příloha č. 2)
- Popis technologie (Příloha č. 3)
- Výkaz výměr dodávek (technologie) - obsahuje jako příklad jednu z možných variant řešení.
Jedná se pouze o vymezení požadovaného minimálního standardu a zadavatel umožňuje i
jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. (Příloha č. 4)
- Základní požadavky na technické řešení - jde o závazné parametry, které musí být splněny. Při
nesplnění bude nabídka uchazeče vyřazena. (Příloha č. 5)
Přílohy č. 1 a č. 3 zadávací dokumentace, a Přílohy č. 2 a 4 zadávací dokumentace ve formátu
.xls/.xlsx v digitální podobě na CD poskytne zadavatel na písemnou žádost uchazeče, doručenou
e-mailem kontaktní osobě zadavatele, uvedenou v článku 5. této zadávací dokumentace. V žádosti
bude uvedeno obchodního jména uchazeče a jméno osoby, které za uchazeče dokumentaci na CD
bude přebírat.
Vyžádané přílohy zadávací dokumentace na CD si zájemci vyzvednou osobně u kontaktní osoby
zadavatele pro toto výběrové řízení:
- v sídle zadavatele, v předem dohodnutém termínu a čase, a/nebo
- během prohlídky staveniště (viz bod 6.2 zadání).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 130 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Výstavba zemědělských objektů
Datum ukončení příjmu nabídek 21.12.2015 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.
IČO 25243811
Adresa
Nebanice 30
35002 Nebanice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 527283

Nahoru