Výpis systémových zpráv

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DŮM KULTURY OSTROV

Datum uveřejnění 21.03.2015  
Datum zahájení zadávacího řízení 21.03.2015
Označení verze Aktuální  (11.05.2015 15:22:59)
Systémové číslo P15V00001487
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE DŮM KULTURY OSTROV
Druh Služby
Popis Provedení kompletního provozního, finančního a mzdového účetnictví včetně vedení personalistiky v období dvou let s možností prodloužení

Vedení účetnictví realizovat s dělením na hlavní a doplňkovou činnost, na jednotlivá střediska a kalkulační jednice.

Rozsah účetnictví je přibližně 4 tisíce dokladů za rok s rozpracováním na 18 tisíc řádků účetního deníku

Průběžná kontrola účetních dokladů z hlediska formálních náležitostí předepsanými vnitřními organizačními směrnicemi.

Sledování nákladů a výnosů na jednotlivé plánované akce a jejich následné vyúčtování zřizovateli ve stanovených termínech.

Sledování využití příspěvků na jednotlivé akce ve stanovených termínech a realizace případných návrhů pro přesuny v rozpočtu zřizovatele.

Průběžná tvorba a úprava vnitřních směrnic na základě úpravy zákonů a požadavků zřizovatele.

Sledování peněžních toků a předkládání stavu finančních pohledávek a závazků pro týdenní kontrolu na poradě vedení.

Vystavování faktur DK – pronájmy prostor dlouhodobé i krátkodobé, služby spojené s pronájmy, výlepy na reklamní plochy, reklamy, služby na základě smluv o dlouhodobé spolupráci, reklama v Ostrovském měsíčníku, vstupenky na akce DK, provize prodejních portálů, ostatní provize, projekce FOH, MIS (Městského informačního systému)

Provedení měsíční uzávěrky prodejních portálů (TicketArt, TicketStream, TiketPro, TicketPortal, AMS, IC Karlovy Vary, Colosseum)

Měsíční kontrola skladů s vyhotovením reglet skladů jednotlivých středisek

Podrobné měsíční rozúčtování mezd na jednotlivá střediska, hlavní a doplňkovou činnost a příspěvky do FKSP.

Vedení evidence trvalých podnájemníků DK a SR, vyhotovování podkladů pro sepis smluv, tvorba cenových kalkulací nájmu a služeb. Sledování úhrad těchto pohledávek, upomínání plateb, jednání s nájemníky. Zpracování návrhu splátkových kalendářů na pohledávky v prodlení, jednání s nájemníky. Vyhotovování penalizačních faktur za pohledávky uhrazené po splatnosti.

Provádění měsíčních účetních uzávěrek včetně kontroly plnění rozpočtu v termínu do 20-tého dne následujícího měsíce, sestavení výsledovky s plánem čerpání rozpočtu pro vedení DK..

Provádění měsíčních kontrol čerpání jednotlivých plánovaných příspěvků kulturních akcí včetně návrhů na opatření.

Provádění čtvrtletních závěrek s vyhotovením předepsaných výkazů a tabulek zřizovateli v požadovaném termínu. Odesílání čtvrtletních uzávěrek do Státní pokladny MF ČR pod šifrovací utilitou CSÚIS

Zpracování údajů do ISP 2x ročně zřizovateli, zkontrolovaných portálem MF ČR

Vyhotovení roční zprávy FKVS a odeslání ne MF ČR

Vyhotovení přehledů (1x ročně) kategorizace prací KHS a uskutečněných školeních zřizovateli.

Zpracování ekonomických podkladů pro výroční zprávu za kalendářní rok.

Zpracování ročních výkazů EP 5-01, ÚINP 4-01, VI 1-01 pro ČSÚ.

Provedení roční inventarizace majetku, cenin, pohledávek, závazků a všech rozvahových účtů dle plánu inventur, směrnic a požadavků zřizovatele a předložení zřizovateli v závazném termínu.

Provedení vyúčtování MIS (Městský informační systém) zřizovateli a realizace smluvního finančního odvodu.

Provedení vyúčtování dotací od ÚSC (územně správní celky) a ministerstev ČR

Komplexní sledování nákladů a výnosů „Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana“ a následné vyúčtování příspěvků zřizovatele, příspěvku ÚSC a dotace MK ČR v závazných termínech.

Návrh garance zastupitelnosti

Pojištění hospodářského rizika

Prohlášení o precizní znalosti účetního programu AVENSIO pro vedení mzdového účetnictví a programu WINDUO pro vedení provozního účetnictví.

Účast na společných jednání se zřizovatelem a postupný přechod na účetní systém PAP od roku 2016

Nabídku zpracovat jako návrh smlouvy na dva roky s potřebnými přílohami dle požadavku shora uvedenými a detailním popisem všech činností a návrh celkové měsíční ceny včetně zpracování veškerých daňových přiznání a zákonných ročních vyúčtování.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 350 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Karlovarský kraj
Předmět CPV
  • Vedení účetnictví
Datum ukončení příjmu nabídek 31.03.2015 20:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Dům kultury Ostrov
IČO 00520136
Adresa
Mírové nám. 733
36301 Ostrov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 348235

Nahoru