Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00489 – dodávka LED osvětlení“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 27.08.2020  
Označení verze Aktuální  (02.11.2020 11:22:59)
Systémové číslo P20V00006763
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00489 – dodávka LED osvětlení“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodávka a výměna svítidel v prostorách zadavatele. Technické parametry jsou definované tak, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy uvedené hodnoty představují minimální standard a účastníci mohou nabídnout lepší řešení, které bude technicky proveditelné bez dodatečných víceprací. Tato zakázka zahrnuje dopravu, demontáž stávajících svítidel a instalaci v místě určeném zadavatelem v souvislosti s projektem zadavatele s názvem „Energetické úspory ve společnosti dm drogerie markt s.r.o. - dodávka LED osvětlení“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013589. Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a jejích přílohách č. 1 (Soupis svítidel) a č. 2 (Položkový rozpočet). Přiložená projektová dokumentace (příloha č. 4 ZD) popisuje aktuální stav osvětlení, který bude nahrazen řešením dodávaným dodavatelem.
V případě, kdy popis předmětu plnění obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která však musí být projednána a schválena vyhlašovatelem.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Elektrické zdroje světla a svítidla
Datum ukončení příjmu nabídek 13.10.2020 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název dm drogerie markt s.r.o.
IČO 47239581
Adresa
Jeronýmova 1485
37001 České Budějovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-019177

Nahoru