Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00408 – Investice do energetických úspor ve...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 08.06.2019  
Označení verze Aktuální  (15.07.2019 16:32:26)
Systémové číslo P19V00004726
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00408 – Investice do energetických úspor ve společnosti MODUS, spol. s r.o. – dodávka laseru“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – pevnolátkového laserového řezacího centra vč. příslušenství, a to za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové, kvalitativní a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a příkonové, rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje dodávku, dopravu, montáž, uvedení do provozu a v konkrétních případech i zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude v každé části dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro zařízení budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace
Do sloupce Hodnota účastníka uveďte číselnou hodnotu (pokud je daným parametrem vyžadována) nebo pouze ANO či NE v závislosti na tom, zdali daný požadavek splňujete nebo nesplňujete.
Položka Požadavek Hodnota účastníka
Pracovní prostor stroje 3000 × 1500 mm
Výkon pevnolátkového zdroje paprsku min. 4000 W
Minimální zrychlení (dynamika stroje) 27 m/s2
Zdroj paprsku musí být 100% odolný/netečný vůči jakémukoliv odraženému paprsku POŽADAVEK
Max. hmotnost obroku min. 900 kg
Elektricky posuvné zastřešení stroje POŽADAVEK
Odprašovací zařízení součástí stroje a vybaven hasícím zařízením POŽADAVEK
Polohovací rychlost os X a Y (simultánně) min. 280 m/min
Poziční odchylka Pa max. +/- 0,05 mm
Max. tloušťka plechu:
Ocel, řezaná kyslíkem min. 25 mm
Ocel, řezaná dusíkem min. 6 mm
Nerez, řezaná dusíkem min. 20 mm
AlMg3, řezaný dusíkem min. 20 mm
Měď, řezaná kyslíkem min. 8 mm
Měď, řezaná dusíkem min. 2,5 mm
Mosaz, řezaná dusíkem min. 8 mm
Možnost řezání stlačeným vzduchem POŽADAVEK
Možnost řezání zbytkových tabulí – tabule se zobrazí na řízení stroje a obsluha vybere díly a nechá vyřezat POŽADAVEK
Průměrná spotřeba tlak. vzduchu max. 35 Nm3/hod.
Příkon celého stroje vč.chladicího agregátu max. 28 kW
Automatické CNC seřizování ohniska laserového paprsku POŽADAVEK
Kontrola stavu a čistoty ochranného skla řezací optiky POŽADAVEK
Automatické čištění trysky POŽADAVEK
Dvoupaletový výměník s automatickou výměnou palet POŽADAVEK
Čistící kartáč na úložné rošty paletového vyměníku POŽADAVEK
Automatický dopravník na odpad a malé dílce integrovaný do rámu stroje POŽADAVEK
Možnost značení dílů – QR kódů POŽADAVEK
CNC řídící systém v českém jazyce POŽADAVEK
Jednoduchý koncept údržby stroje POŽADAVEK
Dotykový (ovládací) display - pracovní plocha v českém jazycemin. 19“ POŽADAVEK
Automatické řízení výkonu laseru POŽADAVEK
Přenos dat – síťový přípoj Ethernet a USB rozhraní POŽADAVEK
Ve stroji integrovaná kamera pro sledování pracovního prostoru POŽADAVEK
Vybavení umožňující on-line servis a dálkovou diagnostiku POŽADAVEK
Světlotěsně uzavřený pracovní prostor stroje s min. jedním průhledovým filtrem POŽADAVEK
Programovací systém musí umožňovat 100 % využití veškerých vlastností nabízeného stroje a musí umět pracovat s 3D modely dílů včetně možnosti úprav a plnohodnotného 3D kreslení. Programovací software musí být plně lokalizovaný v českém jazyce a dodavatel musí zajistit plnou podporu v českém jazyce POŽADAVEK
Vícekomorový odsávací systém, odprašovací zařízení, kompaktní odprašovač pro všechny druhy materiálů včetně hliníku POŽADAVEK
Grafické zobrazení průběhu procesu, programovatelné výrobní cykly, regulace výkonu v závislosti na rychlosti posuvu POŽADAVEK
Při přejímacím řízení dodání všech kompletních technologických tabulek (nastavovacích parametrů) pro všechny materiály a technologie zpracování (ocel, nerez, hliník) POŽADAVEK
Stroj musí splňovat příslušné bezpečnostní a zdravotní předpisy se smyslu směrnice ES o strojích 2006/42/EU, EMV-směrnice 2004/108/ES a musí mít označení CE POŽADAVEK
Zařízení bude dodáno s dokumentací (rozměrové nákresy, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě) POŽADAVEK
Sada spotřebních dílů nutných pro uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v ceně stroje POŽADAVEK
Automatické zakládání a vykládání materiálu od tloušťky materiálu 0,4 mm bez otlaků POŽADAVEK
Účastník dodá k nabízenému stroji kalkulaci provozních nákladů pro třísměnný provoz (6000 provozních hod/rok, při 5tiletém odpisu, při započtení všech relevantních nákladů jako úrok 5 %, náklady na údržbu, náklady na spotřební a náhradní díly, náklady na tlakový vzduch 0,03 EUR/Nm3, náklady na el. energii 0,1 EUR/kWh, náklady na kyslík 1,3 EUR/Nm3, náklady na dusík 0,3 EUR/Nm3) POŽADAVEK
Dodat vzorek a časovou studii dle přílohy:
Součástí přílohy č…. je výkres číslo ….. ve formátu dxf.
Bude dodána časová studie dílu pro pravidelnou dávku 50 kusů týdně a jeden vzorek dílu. POŽADAVEK
Dodat natočené video na DVD : na DVD bude videozáznam řezání vzorku dle výkresu číslo: POŽADAVEK

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Obráběcí a tvářecí stroje s laserem a obráběcí centra
Datum ukončení příjmu nabídek 09.07.2019 11:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MODUS, spol. s r.o.
IČO 49976796
Adresa
Žižkova 273
25225 Jinočany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 631342

Nahoru