Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00325 – dodávka fotovoltaické elektrárny“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 23.04.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.04.2019
Označení verze Aktuální  (04.10.2019 13:46:21)
Systémové číslo P19V00003162
Stav ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky (Ukončeno plnění)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00325 – dodávka fotovoltaické elektrárny“
Druh Dodávky
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie bateriového systému a fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 76 kWp pro společnost FORMCAD s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011650. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem (rozměry jednotlivých panelů mohou být i odlišné, to vše ale za předpokladu, že elektrárnu bude jako celek možné do stanoveného prostoru instalovat).
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Předmětem řešení je nová fotovoltaická elektrárna. Elektrárna bude vybudována na 2 střechách objektů zadavatele na adrese Havlíčkova 283, 464 01 Frýdlant, p. č. st. 50/2 a 51/2, k.ú. Frýdlant [635090].
Elektrárna bude tvořena maximálně 216 ks fotovoltaických panelů o výkonu minimálně 350 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí minimálně 75,6 kWp. Tolerance rozměrů panelů je +-10 % u rozměrů délky a šířky panelů tak, aby se tyto daly instalovat na místo k tomu určené (výslovně je možná i větší změna rozměrů panelů nad uvedenou toleranci ale to jen v případě, kdy účastník prokáže, že je možné takto změněné panely nainstalovat na místo určení aniž by došlo ke zhoršení parametrů elektrárny např. z důvodu zastínění, apod.). Rozměr tloušťky panelů je doporučený s ohledem na nosnost střechy.
Požadavky pro panely
min. účinnost 17%
Šířka rámu panelu 46 mm
Výkon P n 350 Wp
Napětí MPP Vmpp 43.1 V
Proud MPP Impp 8,12 A
Napětí OC Voc 51,7 V
Proud SC Isc 8,65 A
Typ článku multi crystal
Teplotní koeficient napětí max. -0,175,8mV / °C
Maximální systémové napětí panelu 1000 V dc
Garance výrobce na min. výkon panelu v prvním roce provozu min. 97%
Pracovní Teploty -40 ° C až + 85 ° C
Odolnost proti nárazu Kroupou s průměrem 25 mm min. do 25 m / s
Zatížení min. Vítr, ze zadní i přední strany 2400 Pa
Zatížení sníh ze přední strany min. 5400 Pa
Výkonová tolerance výkonu -0% / + 5%

Požadavky na střídače
Maximální počet střídačů 1
Minimální účinnost střídače 98,30%
Minimální vážená evropská účinnost 98%
Krytí min. IP 65

Popis systému střídače:
Systém musí umožňovat monitoring a dohled na úroveň min. 2 panelů (minimální požadavek každé dva panely musí být monitorované). Monitoring panelů musí umožňovat přehled o výrobě panelu a jeho rychlou analýzu s porovnáním výroby ostatní panelů.
Systém musí po odpojení AC strany nebo vypnutí střídače softwarově i hardwarově zajistit bezpečné napětí na všech DC kabelech od panelů ke střídači.
Systém musí umožňovat bezpečnost z hlediska požární bezpečnosti. Na DC vedení se nesmí naměřit více než 50Vdc v případě, že je Budova je odpojena od veřejné elektrické sítě, střídač je vypnut, při poruchách izolace, při naměření teploty více než 85°C pod panely.
Veškeré další technické podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Zadávací dokumentace, projektová dokumentace a výkaz výměr představují popis minimálních parametrů technického řešení. Účastníci výslovně mohou nabídnout i jiné lepší technické řešení (např. výkonnější panely v menším počtu kusů tak, aby byl splněn požadovaný výkon fotovoltaického systému, apod.) s tím, že dle tohoto technického řešení příslušně upraví výkaz výměr a toto technické řešení popíší a doloží (produktové listy výrobců jednotlivých zařízení apod.) tak, aby zadavatel mohl posoudit splnění minimálních požadovaných podmínek.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Zjednodušené podlimitní řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Solární energie
Datum ukončení příjmu nabídek 24.05.2019 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva „V 00325 – dodávka fotovoltaické elektrárny“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název FORMCAD s.r.o.
IČO 25026119
Adresa
Havlíčkova 283
46401 Frýdlant
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-010243

Nahoru