Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00311 – dodávka fotovoltaické elektrárny“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 14.06.2018  
Označení verze Aktuální  (21.09.2018 15:08:52)
Systémové číslo P18V00004910
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00311 – dodávka fotovoltaické elektrárny“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedené technologie fotovoltaické elektrárny, včetně příslušenství nezbytného pro jeho provoz, za podmínek uvedených dále v rámci realizace projektu s názvem „Pořízení fotovoltaické elektrárny o výkonu 249,75 kWp společností dm drogerie markt s.r.o.“, registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011671. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby technologie mohla být instalována v místě pro toto určeném zadavatelem.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Obsahuje-li ZD nebo její přílohy konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Technická specifikace a další podmínky
Předmětem řešení této stavby je nová fotovoltaická elektrárna 249,75kWp umístěna na střeše objektu. Účelem stavby je výroba elektrické energie ze sluneční energie, která bude spotřebována na místě a přebytky budou distribuovány do DS. Stavba je umístěna v zastavěném území. Nová fotovoltaická elektrárna bude napojena do stávající sítě NN 0,4kV. Napojení bude provedeno přes stávající odběrné místo č. 3600000146.

POPIS POSTUPU VÝSTAVBY:
 Příprava střechy na montáž nosných konstrukcí
 Montáž nosných konstrukcí
 Montáž nových fotovoltaických panelů na nosné konstrukce
 Kabelové trasy pro připojení fotovoltaické elektrárny do stávající elektroinstalace objektu
 Napojení fotovoltaické elektrárny do stávající elektroinstalace objektu
 Zapojení do distribuční sítě a zajištění zkušebního provozu
Fotovoltaický systém je umístěn na střeše objektu: Červený Kříž 277, 586 01 Jihlava-Červený Kříž, k.ú. Antonínův Důl 757900, parcela č. 288/34, 288/111, kde bude umístěno maximálně celkem 925 ks fotovoltaických modulů o jmenovitém výkonu minimálně 270 Wp.
Veškeré technické podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci a výkazu výměr, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Solární energie
Datum ukončení příjmu nabídek 20.07.2018 12:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název dm drogerie markt s.r.o.
IČO 47239581
Adresa
Jeronýmova 1485
37001 České Budějovice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-019177

Nahoru