Výpis systémových zpráv

„V 00223 – Tepelné výměníky s dutými mikrovlákny – smluvní výzkum“

Datum uveřejnění 06.06.2017  
Označení verze Aktuální  (25.07.2017 14:55:57)
Systémové číslo P17V00003799
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00223 – Tepelné výměníky s dutými mikrovlákny – smluvní výzkum“
Druh Služby
Popis Předmětem zakázky je provedení dále popsaného výzkumu v oblasti tepelné výměny dutých mikrovláken.
Společnost Heat Transfer Systems s.r.o. (dále jen „HTS s.r.o.“) se zabývá výzkumem nového typu tepelného výměníku. Tento výměník je složen z polymerních dutých vláken. Tento návrh je jedinečný v celosvětovém měřítku a v současné době na trhu s tepelnými výměníky není možné najít toto řešení.
Cílem tohoto projektu je vyvinout neznámé pozice výrobní technologii výměníků z vláken pro budovy. Výsledkem projektu bude definovaná výrobní technologie a malo-sériová výrobní linka.
V rámci projektu HTS přepokládá předáni části R&D aktivit vědeckému partneru. Tyto aktivity jsou uvedeny níže:
Plán projektu (aktivity)
1) Výběr optimálního materiálu dutých vláken z již na trhu dostupných modifikací PA a PP
 Posbírat informace od potencionálních dodavatelů a vytvořit přehledovou studii o vhodných materiálech
 Určit 3 druhy optimálních materiálů a jejich dodavateli
Tato aktivita je v oblasti chemie plastu a materiálových věd.
Nové materiály s lepšími mechanickými a tepelnými vlastnosti budou testovaný.
Materiál ve formě vláken má být testovaný na vnitřní napěti.
Vlastnosti vláken s ohledem na biologické zanášení a kondensaci budou vyhodnoceny.
Možnost chemické úpravy povrchu vláken a plazmování budou také vyhodnoceny.

Tato část obsahuje především studium literatury a trhu a vyžaduje znalosti v oblasti polymerních materiálů vhodných pro výrobu dutých vláken. Musí být vytvořena rozsáhla studie potřebných vlastnosti vláken (mechanických, chemických a tepelných) a dostupných materiálů a jejich vlastnosti. Pro aktivitu jsou nezbytné laboratorní zkoušky.
Odhadované množství výzkumných hodin: 1250
Výstupy:
 Studie trhu obsahující seznám potencionálních dodavatelů
 Tabulky materiálových vlastnosti
 Zpráva o porovnání výkonů a nákladů pro rozdílné materiály
 Zpráva pro porovnání ceny

2) Výroba 5 druhů vláken
 Určit optimální průměr vláken vzhledem k velikosti modulu/pracovních podmínek atd.
 Vyrobit 5 druhů vláken (20 km ke každému typu) v odpovídající kvalitě (přesnost, bez závad).
 Otestovat všechny typy vláken s ohledem na pevnost a životnost (kontrola defektu, tahové zkoušky, zkouška tlakem na roztržení, testy s pulsujícím tlakem/teplotou).
Testy mechanické a chemické odolnosti vláken proti napětím, teplu, chemickým látkám a okolním podmínkám jsou součásti aktivity.
Toto bude potřebovat upravenou komoru, kde vlákna budou dlouhodobě testovaný v odpovědných okolních podmínkách. Stejná komora bude použitá pro testy vzorku sběračů výměníků tepla.
Extruze vláken bude vyžadovat dostupnost extruzní linky ve vlastnictví dodavatele nebo subdodavatele.
Je nutná také dostupnost zařízeni pro kontrolu kvality vláken, zejména pro mechanické testy a testy odolnosti.
Odhadované množství výzkumných hodin: 2380
Výstupy:
 Termodynamické a napěťové-deformační výpočty vláken pro vyber průměru a tloušťky stěny
 20 km vlákna pro každý typ (x5)
 Výsledky testů ve formě technické zprávy
 Souhrnná zpráva zahrnující dosažené výsledky

3) Testy kondenzace na dutých vláknech
Testy výkonu výměníků za podmínek kondensaci vzdušní vlhkosti pro účely chladicí techniky jsou nutné, aby stanovit stékaní kondenzátu z povrchu výměníku tepla. Toto je spojeno s povrchovými vlastnostmi vláken. Tato aktivita zahrnuje přípravu vzorků s různým uspořádáním vláken (nejmíň 2 struktury: rovná vlákna a vlákna ve formě tkaniny x 2 materiály (PP a PA) x 2 uspořádaní vláken horizontální/vertikální a ve směru proudění vzduchu).
Testy mají byt provedeny v klimatické komoře vhodných rozměru a kapacity
Rozsah výkonu:
 Rozsah teplot 10 – 35 °C
 Vlhkost 30 – 90 %
 Max. výkon jednotky 3500 W
 Dodavatel má nejenom mít klima komoru, ale také mít moznost vyrobit testovací vzorky.
Odhadované množství výzkumných hodin včetně přípravy: 2200.
Výstupy:
 Zpráva o výsledcích z měření
 Vzorky vhodné k testování
 Výsledná hodnotící zpráva ke všem testovaným konfiguracím.

4) Výběr zalévacího materiálu
Posbírat informace od dodavatelů, nachystat souhrnnou zprávu dostupných materiálu a vybrat dva vhodných zalévacích materiálů pro PP a PA vlákna. Vybrané materiály mají byt vhodný pro masovou výrobu výměníků tepla.
 Nachystat vzorky vláken zalitých vybranými materiály a provést potřebné testy ohledně nadějnosti spojů vlákno - zalévací materiál (test na roztrženi tlakem, pulzační testy s tlakem/teplotou).
 Přehodnotit parametry vláken (materiál, průměr) a zalévacích materiálů.
 Vybrat nejmíň 2 kombinaci vlákno – zalévací materiál.
Důležitou části aktivity je vývoj alternativy chemickému vázání vlákna - zalévací materiál pro zjednodušení propojovaní vláken se sběračem. Část aktivity je literární studie a studie trhu a vyžaduje znalosti polymerních materiálů; také je nutná studie potřebných vlastnosti zalévacích materiálů a vyhodnoceni ceny. Cela aktivita vyžaduje přípravu vzorků a laboratorní testováni.
Vhodné zařízení pro přípravu vzorku a zařízení pro testy kvality vzorku zalitých vláken má být k dispozici, včetně zařízeni pro mechanické testování a testování odolnosti.
Odhadované množství výzkumných hodin: 980.
Výstupy:
 Vzorky
 Výsledky testů
 Srovnávací zpráva
 Specifikace zalévacích/lepících procesů
 Závěrečná zpráva

5) Definování způsobu separaci vláken
 Souhrn všech informací o způsobech rozložení vláken (tkanina v rámečku, tkanina-sběrač, tavné lepidlo-tkanina-sběrač, vlákna v rámečku)
 Vývoj procesu, který povede k realizaci a následně optimalizaci rozdělení vláken
 Výběr nejvhodnější metody rozdělení vláken.
Současné metody výroby teplosměnných ploch s dutými vlákny vyžadují časově náročnou ruční práci při přípravě nastavení vláken do vhodné pozice pro lepení.
Je očekávaná demonstrace robotického navíjecího stroje (technologická pohotovost 5 úrovně, TRL 5) schopného fyzický fixovat vlákna na požádaných pozicích.
Aktivita obsahuje teoretickou a vývojovou práci aby se definovala technologie, která bude vyvinuta v prototypový systém dalším dodavatelem, který se specializuje na automatizaci procesu za účelem vývoje prototypového zařízení.
Teplosměnné plochy na základě tkaniny a také netkané mají byt porovnané, aby se prokázal rozdíl účinnosti, výkonů a výrobní ceny.
Odhadované množství výzkumných hodin: 1850.
Výstupy:
 Definice procesů, ve smyslu popisu jejich dílčích kroků, analýza proveditelnosti, identifikace hlavních prvku procesu, vyhodnoceni dostupných technologii pro každý krok, cenové srovnaní pro různé varianty.

6) Definovat a vyvinout software pro výpočet vybraných konfigurací výměníků s dutými vlákny
Tato aktivita bude obsahovat simulace a přípravu teplosměnných ploch pro testy.
Důkladný matematický model má vyt vyvinuty pro optimalizaci rozložení stovek až tisíc vláken pro maximalizaci tepleného výkonu.
Druhou důležitou části je výroba modelovaných teplosměnných povrchů jako reálných vzorků a jejich testy v klima komoře a vzdušním tunelu, v odpovědných testovacích podmínkách ve spolupráci s průmyslovými partnery.
Vyvíjeny výpočetní model má být kalibrovaný na základě výsledků testů.
HTS s.r.o. poskytne používaný model pro návrh kovových výměníků tepla. Novy výpočetní model (SW) musí mít stejnou strukturu, aby pracovnici HTS mohli pracovat s modelem bez dodatečného školeni.
Aktivita obsahuje:
 Vývoj software (nutná podobna struktura jak v již používaném software v HTS s.r.o.)
 Ověření SW za pomoci testů výkonu samostatných tepelných výměníků v klimakomoře.
 Nutnost testů výměníků tepla pro klimatizační jednotky není součásti dodání.
Odhadované množství výzkumných hodin: 2350.
Výstupy:
 Software (SW)
 Zprávy z testů
 Testovaný vzorky
 Závěrečná zpráva hodnotící různé konfiguraci.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Výzkum a experimentální vývoj
Datum ukončení příjmu nabídek 10.07.2017 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Heat Transfer Systems s.r.o.
IČO 25726242
Adresa
Novosedly 238
69182 Novosedly
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-014885

Nahoru