Výpis systémových zpráv

„V 00137B – IR spektrometr“

Datum uveřejnění 12.02.2016  
Označení verze Aktuální  (01.08.2016 16:41:17)
Systémové číslo P16V00000646
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00137B – IR spektrometr“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání FT- IR spektrometru včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální:
Předmětem zakázky je nákup, instalace, zprovoznění a začlenění zařízení do provozu zadavatele.
Technická specifikace a další podmínky
FT- IR spektrometr je určený kontrolu čistoty a kvantifikace povrchové kontaminace výrobků dle specifikace standardů ECSS pro třídu čistoty ISO 5.

1) FT-IR spektrometr
a. Součástí spektrometru je požadován IČ zdroj, dělič paprsků a detektor dle požadovaného spektrálního rozsahu
b. Spektrální rozsah minimálně: 340 – 8.000 cm-1
c. Spektrální rozlišení 0,4 cm-1 a nižší
d. Laser: Diodový laser
e. Detektor: DTGS
f. Zdroj IČ: elektronicky stabilizovaný IČ zdroj s dlouhou životností
g. Dělič paprsků: KBr
h. Interferometr: typu RockSolid s permanentní justací bez použití kompenzačních technik typu „dynamic aligment“, pohyb interferometru musí být zajištěn mechanismem bez tření
i. Poměr signál/šum: >45.000:1, měřeno peak-to-peak, 4cm-1
j. Automatické rozpoznání měřícího příslušenství
k. Kontinuální monitoring přístrojových komponent, stability, výkonu a vlhkosti
l. Obnovitelná vysoušedla
m. Systém musí umožňovat provádění automatických OQ a PQ validačních testů splňujících parametry podle GMP.
n. Spektrometr musí obsahovat vnitřní validační standardy dle NIST
o. Veškerá reflektivní optika musí být pozlacená
p. Spektrometr musí obsahovat příslušenství pro profukování spektrometru inertním plynem

2) Měřící moduly
a. Transmise
i. Univerzální 2 x 3“ držák
ii. Magnetický držák vzorků pro měření tenkých vzorků
iii. 2xZnSe okénka

3) Obslužný SW
a. Ovládací SW pro Windows 7
b. Software musí umožňovat měření a zpracování naměřených spekter, jedná se zejména o
i. Automatické rozpoznávání připojeného zařízení včetně modulů a příslušenství
ii. Správa a automatické provádění OQ a PQ testů
iii. Pokročilá nastavení měření
iv. Úpravu naměřených spekter, pre-processing, vyhodnocování polohy, výšky a šířky pásů
v. Práci s knihovnami včetně jejich vytváření, editace
vi. Identifikace spekter, vyhledávání v rámci knihoven
vii. Kvantifikace na základě vytvořených kalibrací s využitím Lambert-Beerova zákona
viii. Víceúrovňová správa uživatelů
ix. Import a export spekter
x. Tisk výsledků analýzy, reporting

4) Ostatní
a. Stolní PC s minimální konfigurací: 4 - jádrový procesor, 4GB RAM, 250 GB HDD, displej min. 21,5 palce TFT, operační systém kompatibilní se stávající platformou Windows 7
b. Školení personálu v rozsahu min. dvou pracovních dní
c. Asistence při přípravě kalibračních křivek
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 990 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Jihomoravský kraj
Předmět CPV
  • Spektrometry
Datum ukončení příjmu nabídek 04.03.2016 10:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Frentech Aerospace s.r.o.
IČO 60700581
Adresa
Jarní 977
61400 Brno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 631224

Nahoru