Výpis systémových zpráv

„V 00136B – dodávka automatické lakovací technologie“

Datum uveřejnění 02.03.2016  
Označení verze Aktuální  (01.08.2016 16:34:06)
Systémové číslo P16V00001007
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00136B – dodávka automatické lakovací technologie“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného strojního zařízení včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální, pakliže není u konkrétního parametru uvedeno něco jiného, s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž a uvedení do provozu v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Technická specifikace a další podmínky
Automatické lakovací technologie CORONA (jde o technické provedení, kdy k elektrostatickému nabíjení dochází průchodem prášku vysokonapěťovým elektrostatickým polem) včetně příslušenství.
Základní parametry: automatické elektrostatické práškovací zařízení (typu CORONA), předpokládané rozměry dílů pro lakování budou mít maximálně rozměry 300 x 1600 mm.
Hlavní součástí technologie lakování typu CORONA bude kabina, rekuperace a další části sloužící pro bezproblémový nástřik dílů.
Hlavní součásti navržené pro technologii lakování typu CORONA:
 kabina
o 1ks plastové kabiny pro 14 automatických pistolí,
o 2x pracoviště pro předstřik/dostřik,
o odsávací výkon min. 16.000m3/h,
o ofukové zařízení pro automatické čištění 7x pistolí z každé strany,
o automatický pulzní ofuk podlahy u plastové kabiny
 rekuperace
o 1x odsávací koncový filtr o výkonu min. 16.000m3/h,
o 1x Monocyklon pro rekuperaci prášku typ min. 16.000 m3/h - 1x odsávací potrubí mezi kabinou a rekuperační jednotkou),
 dávkování prášku
o 1x práškovací centrum s 16 sacími jednotkami a injektory s funkcí řízení proudění vzduchu,
o 1x Fluidizační zásobník,
o 1x jednotka pro automatické doplňování čerstvého prášku (senzor hladiny),
 pohybová technika
o 2x manipulátor,
o 2x vedení hadic,
 aplikační technika
o 14x automatické práškovací pistole s hadicemi a příslušenstvím,
o 2x ruční práškovací zařízení – set pro montáž na kabinu,
 řídící technologie
o 1x řídící jednotka pro manipulátory a pohybovou techniku,
o 1x rozvaděč pro integraci řídících modulů pistolí,
o moduly pro řízení 14-ti pistolí plně automatizovaných,
o 1x světelná lišta pro řízení lakování v mezerách mezi díly,
o 1x dotykový panel, s minimální velikostí displeje 15 palců
o 1x vzdálená údržba,
 protipožární zabezpečení
o 1x protipožární jednotka CO2 – řídící jednotka, včetně láhví a náplně, senzorů, komplet
Požadované příslušenství: čtení dílců, systém ke dveřím kabiny, frekvenční měnič pro úsporu elektrické energie.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 360 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení
Datum ukončení příjmu nabídek 24.03.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MODUS, spol. s r.o.
IČO 49976796
Adresa
Žižkova 273
25225 Jinočany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 631342

Nahoru