Výpis systémových zpráv

„V 00136A – dodávka CNC ohraňovacích lisů“

Datum uveřejnění 10.02.2016  
Označení verze Aktuální  (08.03.2016 09:40:11)
Systémové číslo P16V00000583
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00136A – dodávka CNC ohraňovacích lisů“
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky je dodání níže uvedených strojních zařízení za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální s tolerancí tak, aby zařízení mohlo být instalováno a připojeno ke stávajícím zařízením zadavatele v místě pro toto zařízení určeném.
Tato zakázka zahrnuje konstrukci, výrobu, dopravu, montáž a uvedení do provozu v místě určeném zadavatelem.
Dodavatel zodpovídá za to, že zakázka bude dodána kompletní a bude obsahovat všechny díly potřebné k bezvadnému provozu. Pro výrobu budou použity pouze originální (nerepasované) komponenty.
Technická specifikace stanovuje základ minimálních požadavků na funkci, výkony, životnost apod.
Příslušný dodavatel se zavazuje potvrzením zakázky dodržet veškeré body tohoto dokumentu.
Technická specifikace a další podmínky
Ohraňovací lis s ohýbací silou 350 kN:
Požadovaný parametr Informace, jaké řešení daného parametru nabízí uchazeč
Elektromechanický ohraňovací lis
Elektromechanický přímý pohon beranu stroje
Rychlý pohyb beranu směrem dolů min.210mm/sec
Rychlý pohyb beranu směrem nahoru min.210mm/sec
Přesnost osy Y (beran) min. 0,002 mm (minimální přesnost je maximálně 0,002 mm)
Řízení všech pohonů CNC
Ohýbací síla min. 350 kN
Ohraňovací délka min. 1010 mm
Světlost mezi stolem a beranem – vzdálenost mezi dolní hranou uchycení razníku a horní hranou uchycení matrice (montážní výška) min.290mm
Počet řízených os zadních dorazů - min. 6-osý zadní doraz
Programování a obsluha stroje v českém jazyce
Hydraulické a samocentrující upínání horních i spodních nástrojů
Schopnost dálkové diagnostiky stroje
Řídicí systém s 3D vizualizací a integrovaným numerickým programováním
Nástrojový systém Wila
Pomocný laserový paprsek pro přesné založení a ustavení dílu při ohýbání
Ergonomický uzpůsobený stroj – nastavitelná stolička, nastavitelná podpěra nohou a rukou, nastavitelná poloha obrazovky, pomocné osvětlení pracovního prostoru
Zabezpečení při ohýbání pomocí elektrooptického snímacího zařízení pro využití plné rychlosti ohýbání – splnění normy EN 12622
Bezpečnostní zajištění celého pracoviště musí odpovídat současným normám platným v České republice
Rychlost beranu při rychlém chodu směrem dolů i zpětný chod (směrem nahoru) - průměr součtu rychlosti směrem dolů i nahoru v mm/sec (dolů i nahoru min.210mm/sec)
Přesnost najetí osy Y beranu v mm (minimální přesnost je maximálně 0,002 mm)
Dodat katalog nástrojů a nástroje dle specifikace níže – nástroje musí být kalené – odolné proti opotřebení (dělení sady: min. 1x300 mm, 1x200 mm, 1x100 mm, 2xrohové nástroje 100 mm, 1x50 mm,1x45mm, 1x40 mm, 1x35 mm, 1x30 mm, 2x25 mm) :
1xsada dělená horní nástroj - vyhnutý-poloměr R 1 mm, úhel – 860, pracovní výška min. 120 mm
1xsada dělená horní nástroj - přímý-poloměr R 1 mm, úhel – 280, pracovní výška min. 120 mm
1xsada dělená dolní nástroj – délka min. 1050 mm - šířka drážky 8 mm, úhel – 300, pracovní výška – 100 mm
1xsada dělená dolní nástroj – délka min. 1050 mm – šířka drážky 16 mm, úhel – 300, pracovní výška – 100 mm
Technologie laseru a ohraňovacího lisu musí mít možnost programovat jedním programovacím systémem – v nabídce předložit návrh SW vč. příkladů
Dodat simulaci ohybů udělanou na na SW, který bude součástí dodávky dle přiloženého .dxf – viz Příloha č. 5 zadávací dokumentace
Dodat kalkulaci nákladů na hodinu provozu ohraňovacího lisu a na jeden ohyb v €
- Kalkulace musí obsahovat:
- Odpis stroje při 3 směnách
- Náklady na údržbu
- Náklady na stlačený vzduch (cena stlačeného vzduchu: 0,03 €/m3)
- Náklady na servis
- Náklady na energii při ohraňování (cena el. energie: 0,10 €/kWh)
- Náklady na nástroje

Ohraňovací lis s ohýbací silou 700 kN:
Parametr Požadavek Jednotka Vepište číselnou hodnotu, příp. ANO/NE
Hydraulický ohraňovací lis
Ohýbací síla min. 700 kN
Délka ohranění/ohýbaná délka min. 2000 mm
Volný průchod mezi stojany min. 2300 mm
Maximální rozměry stroje 2600x1700x 2400
(dxšxv) mm
Světlost mezi stolem a beranem
(montážní výška) min. 350 mm
Možnost překřížení beranu min +/- 3 mm
Počet řízených os zadních dorazů
( X/R/Z1/Z2 ) min. 4-osý doraz ks

Rychlost spěšného chodu „Y“ min. 200 mm/s
Rychlost zpětného chodu „Y“ min. 200 mm/s
Přesnost osy Y max. 0,01 mm
Hydraulické, samocentrující upínání horního a dolního nástroje, systém Wila ANO/NE --
Automatický CNC bombírovací systém ANO/NE --
Dotykový řídicí systém 3D vizualizací a integrovaným
numerickým, 2D a 3D grafickým programováním
ANO/NE --
Možnost originálního externího programování na PC
-přenos dat na stroj
- musí pracovat s rozvinutým tvarem pro laserové řezání ANO/NE --
Propojení na datovou síť/ethernet v místě instalace ANO/NE --
Schopnost řídicího systému komunikovat v českém jazyce ANO/NE --
Bezpečnostní zařízení dle CE standardu
(evropské normy a předpisy) ANO/NE --
Laserová bezpečnostní závora hlídající bezprostřední okolí nástroje aby nemohlo dojít k úrazu a zároveň bylo možno použít maximálních rychlostí posuvu beranu ANO/NE
Schopnost řídicího systému komunikovat v českém jazyce ANO/NE
Dodat katalog nástrojů a nástroje dle specifikace níže – nástroje musí být kalené – odolné proti opotřebení (dělení sady: min. 2x 500 mm, 1x300 mm, 1x200 mm, 1x100 mm, 2xrohové nástroje 100 mm, 1x50 mm, 2x40 mm, 2x30 mm, 2x25 mm):
1xsada dělená horní nástroj – délka min. 2050 mm - vyhnutý-poloměr R 1 mm, úhel – 860, pracovní výška min. 120 mm
1xsada dělená horní nástroj – délka min. 2050 mm - přímý-poloměr R 1 mm, úhel – 280, pracovní výška min. 120 mm
1xsada dělená dolní nástroj – délka min. 2050 mm - šířka drážky 8 mm, úhel – 300, pracovní výška – 100 mm
1xsada dělená dolní nástroj – délka min. 2050 mm – šířka drážky 16 mm, úhel – 300, pracovní výška – 100 mm
Technologie laseru a ohraňovacího lisu musí mít možnost programovat jedním programovacím systémem – v nabídce předložit návrh SW vč. příkladů ANO/NE -
Dodat simulaci ohybů udělanou na na SW, který bude součástí dodávky na stroji dle přiloženého .dxf – viz Příloha č. 5 zadávací dokumentace ANO/NE
Dodat kalkulaci nákladů na hodinu provozu ohraňovacího lisu a na jeden ohyb v €
- Kalkulace musí obsahovat:
- Odpis stroje při 3 směnách
- Náklady na údržbu
- Náklady na stlačený vzduch (cena stlačeného vzduchu: 0,03 €/m3)
- Náklady na servis
- Náklady na energii při ohraňování (cena el. energie: 0,10 €/kWh)
- Náklady na nástroje ANO/NE
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 6 640 000,00 Kč
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Liberecký kraj
Předmět CPV
  • Lisy
Datum ukončení příjmu nabídek 03.03.2016 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MODUS, spol. s r.o.
IČO 49976796
Adresa
Žižkova 273
25225 Jinočany
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 631342

Nahoru