Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

„V 00023 – Software pro cloudové aplikace“

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 05.12.2014  
Datum zahájení zadávacího řízení 01.12.2014
Označení verze Aktuální  (17.04.2015 16:12:30)
Systémové číslo P14V00008584
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „V 00023 – Software pro cloudové aplikace“
Druh Dodávky
Popis Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Software pro cloudové aplikace zadavatele Českomoravské informační systémy s.r.o.

Předmět plnění této veřejné zakázky je následující:
 Virtualizační software - Virtualizační platforma vhodná pro provoz virtuálních operačních systémů serveru a desktopů v rámci výpočetního clusteru. Podrobný popis je uveden v Příloze č. 3: Technická specifikace - VIRTUALIZAČNÍ SOFTWARE
 Software pro monitoring a správu infrastruktury pro provoz cloudových aplikací
o Software pro správu virtualizační platformy
o Software pro monitoring virtualizační platformy, virtuálních operačních systémů a aplikací
o Software pro správu virtuálních operačních systémů a aplikací
o Software pro zálohování virtualizační platformy, virtuálních operačních systémů, aplikací, databází a uživatelských dat
o Software pro správu služeb cloudové platformy:
 Service Desk
 Service Delivery (Availability management, Capacity management, IT Continuity management, Financial management for IT Services, Service Level management)
 Service Support (Incident management, Problem management, Change management, Configuration management, Relase management)
o Software pro automatizaci procesů a operací
Podrobný popis je uveden v Příloze č. 3: Technická specifikace - SOFTWARE PRO MONITORING A SPRÁVU
 Programy, komponenty a moduly určené pro propojení/vzájemnou integraci (datovou, funkční, procesní) do logického funkčního celku: Cloudové platformy (farma/cluster Remote desktop Session Host) poskytující služby vzdálené plochy (Remote desktop) obsahující nativní desktopové aplikace pro platformu Microsoft Windows (Resp. Microsoft Windows 2012 R2 server) provozované v multitenantním režimu, tj. na jednom RDSH serveru lze provozovat více nezávislých instancí aplikace - pro nezávislé uživatele resp. zákazníky. Jedná se zejména o programy, moduly a komponenty zprostředkující služby a funkce:
o Centrální adresářová služba - Active Directory
o Brána vzdálené plochy – Remote desktop gateway
o Servery rozložení zátěže - Load balancing – Remote desktop connection broker
o Poskytování aplikací prostřednictvím vzdálené plochy – Remote desktop session host
o Doručení aplikace prostřednictvím webového prohlížeče – Remote desktop web access
o Souborový server – File server
o Databázový server SQL
o Virtualizace aplikací
o Další komponenty, moduly a programy
Podrobný popis je uveden v Příloze č. 3: Technická specifikace - PROGRAMY, KOMPONENTY, MODULY
 Programy, komponenty a moduly určené pro propojení/vzájemnou integraci (datovou, funkční, procesní) do logického funkčního celku: Software (aplikace) s webovým rozhraním pro správu Cloudové platformy, poskytovaných aplikací (software jako služby). Jednotlivé moduly musí mít podporu multijazyčnosti resp. mezinárodního využití, musí disponovat otevřeným komunikačním rozhraním (API) pro vzájemnou datovou a funkční integraci. Software bude plnit minimálně následující funkce:
o Uživatel se prostřednictvím webového rozhraní zaregistruje ke službě/aplikaci - dojde k automatickému zřízení uživatelského účtu v adresářové službě Active Directory
o Uživatel si prostřednictvím webového rozhraní vybere požadovanou službu/aplikaci z katalogu aplikací - dojde k automatickému nasazení/instalaci/aktivaci aplikace a automatickému přidělení oprávnění k užívání aplikace (jaký uživatel může kdy jakou aplikaci používat)
o Uživateli jsou automaticky vygenerovány a odeslány přihlašovací údaje/přihlašovací token pro různé operační systémy (Windows - různé verze, Mac OS, iOS, Android)
o Uživatel je průběžně informován o možnostech platformy a stavu jeho účtu, tj. software musí mít systém pro automatické rozesílání zpráv (emailů/SMS apod.) upravených dle konkrétních uživatelů
o Uživatel se po otestování služby/aplikace přihlásí k platbě služby - software musí mít platební systém pro platbu v různých národních měnách různými kreditními kartami/systémy"
o Služba je účtována "pay as you use", tj. jen za to, co uživatel skutečně využívá, tj. software musí mít systém pro monitoring činnosti uživatelů = kdo, kdy, jak dlouho s jakými aplikacemi pracoval a jaké systémové zdroje vyčerpal, jaká nastavení/změny provedl apod.
o Cena za čerpané služby je uživateli následně vyúčtována, tj. software musí mít systém pro automatické generování účetních dokladů - faktur a systém pro automatické strhávání opakovaných plateb z platebních systémů (kreditních karet apod.)
o Uživatel musí mít také možnost spravovat své služby a zejména přidávat ke svému účtu další spolupracovníky (uživatele), se kterými může sdílet data a aplikace, tj. webové rozhraní musí mít sofistikovaný systém pro správu služeb (uživatelé, skupiny uživatelů, oprávnění, výpočetní a kapacitní zdroje apod.)
o Uživatel musí mít možnost se seznamovat s dalšími/pokročilými vlastnostmi platformy, tj. software musí mít systém pro správu know-how (Knowledge Base/Wiki/FAQ apod.)
o Službu/aplikaci musí být možné zřídit/objednat přímo na www stránkách/v systémech výrobců a prodejců aplikace, tj. software musí mít systém/rozhraní API pro zpřístupnění některých služeb cloudového software (minimálně výběr aplikace, registrace ke službě a zaslání přístupových údajů) třetím stranám/uživatelům
Jedná se zejména o programy, moduly a komponenty zprostředkující služby a funkce:
o Software pro internetové platby (kreditní karta, debetní karta, mezinárodní, různé měny)
o Software pro monitoring činnosti uživatelů (kdo, kdy, jak dlouho používá jaké aplikace)
o Software pro automatizované rozesílání zpráv (nejčastěji emailů) uživatelům v návaznosti na události obchodního, technického, vzdělávacího apod. procesu
o Software pro správu přístupových údajů a generování nových přístupových údajů (tokenů) pro přístup uživatelů ke cloudové platformě
o Software pro sledování změn provedených uživatelem v platformě souvisejících s předmětem účtované služby/aplikace (aktivace/deaktivace/přidání/odebrání uživatele apod.)
o Software pro automatické generování dat pro fakturaci (billingový systém)
o Software pro automatické generování účetních dokladů – faktur (mezinárodní formáty, automatické přepočty měn apod.)
o Software (rozhraní API; LDAP) pro správu centrálního registru uživatelů služby a skupin uživatelů (databáze Active Directory)
o Software pro správu oprávnění uživatelů („kdo může kdy používat jakou aplikaci“)
o Software pro správu a přidělování zdrojů platformy (výpočetní výkon, kapacita, síťová propustnost, apod.)
o Software pro automatizované nasazení (Deployment) zdrojů a aplikací (operační systém, databáze, aplikace, apod.)
o Software pro správu cloudové platformy a aplikací uživateli z prostředí webového prohlížeče
o Software umožňující doručení cloudových aplikací provozovaných v platformě na:
 Zařízení typu desktop (PC, Notebook s operačním systémem Windows)
 Zařízení typu desktop (PC, Notebook s operačním systémem MAC OS)
 Mobilní zařízení (Tablet, smartphone s operačními systémy Windows, iOS, Android)
o Software pro „vzdělávání“ uživatelů platformy (forma Knowledge base, Wiki, FAQ, How-to, uživatelská fóra, apod.)
o Software (rozhraní API) pro distribuci aplikací a služeb platformy prostřednictvím distribučních partnerů (např. výrobci a prodejci aplikací)
o Software pro doručení aplikace uživateli prostřednictvím webového prohlížeče
o Software pro doručení aplikace uživateli na lokální desktop (tzv. „ikona na plochu“)
o Další komponenty, moduly a programy
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 8 000 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 498215
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Balíky programů a informační systémy
  • Počítačové řídící systémy
Datum ukončení příjmu nabídek 26.01.2015 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Českomoravské informační systémy s.r.o.
IČO 26368641
Adresa
Na Sypkém 89/9
18000 Praha 8
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 214522

Nahoru