Výpis systémových zpráv

Územní plán obce Postupice

Datum uveřejnění 24.05.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 31.10.2017
Označení verze Aktuální  (13.12.2018 13:45:20)
Systémové číslo P18V00004077
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Územní plán obce Postupice
Druh Služby
Popis Územní plán obce Postupice bude zpracován na základě ustanovení §43 stavebního zákona č.183/2006 Sb., v úplatném znění a vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, dále vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších vyhlášek a vyhlášky č.268/2009Sb., v platném znění, o technických požadavcích na stavby. Územní plán bude zpracován v souladu se schváleným zadáním ÚP Postupice.

Územní plán bude zpracován v rozsahu:
fáze I. - seznámení se s územím, zpracování návrhu ÚP dle §50 SZ v rozsahu přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., v platném znění;
vyhodnocení vlivů na ŽP a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj bude uvedeno samostatnou položkou v nabídce, podle výsledků pořízení zadání
fáze II. - účast na společném jednávání návrhu ÚP dle §50 odst. (2) SZ a úprava po společném jednání návrhu ÚP dle §51 odst. (1) SZ


fáze III. - účast na veřejném projednání návrhu ÚP dle §52 odst. (1) SZ a spolupráce s pořizovatelem při vyhodnocení a zapracování stanovisek, připomínek a námitek dle §53 SZ odst. (1) a dalších; úprava návrhu po veřejném projednání a předání ÚP.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Územní plánování
Datum ukončení příjmu nabídek 10.11.2017 08:30:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Územní plán obce Postupice
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Postupice
IČO 00232521
Adresa
Školní 154
25701 Postupice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 214631

Nahoru