Výpis systémových zpráv

Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví

Datum uveřejnění 16.09.2013  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.09.2013
Označení verze Aktuální  (25.03.2014 13:35:17)
Systémové číslo P13V00006168
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví
Druh Stavební práce
Popis Rozhodující náplní stavby "Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví", je realizace železničního svršku, a to v hlavních kolejích a v ostatních kolejích, pro koleje manipulační bude využito výzisku v rámci stavby. Výhybkové konstrukce jsou standardní, s rychlostí do odbočné větve do 60km/h. Realizací stavby se zvyšuje stávající průjezdná rychlost v kolejích III. TŽK na 80km/h. V rámci dodávky žel. spodku pak bude řešena realizace nových nástupišť č. 1 a 4 s výškou hrany 550mm nad temenem kolejnice (TK), včetně jejich zastřešení a rekonstrukce stávajících nástupišť č. 2 a 3, spolu s rekonstrukcí stávajícího zastřešení, při zachování jejich historické hodnoty. Přístupy na nástupiště budou mimoúrovňové a vybavené prvky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Rovněž bude realizováno kompletně nové odvodnění kolejiště s následnou výstavbou podkladních vrstev. Z hlediska pozemních objektů pak dojde k výstavbě nové budovy centrálního stavědla, která bude situována v prostoru trianglu („Triangl“). Jedná se o dvoupodlažní budovu na obdélníkovém půdorysu. Funkční využití je výhradně pro umístění technologických zařízení a obsluhující personál. V rámci stavby budou odstraněny stávající nevyhovující objekty. Z hlediska umělých staveb bude vybudován nový východní podchod pro cestující, který propojí jednotlivá nástupiště a zajistí přístup z prostoru budoucího autobusového terminálu v ul. Šumavská. Dále dojde k rekonstrukci mostu „Gambrinus“ přes ulici U Prazdroje.Vybuduje se zcela nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie splňující podmínky interoperability, které bude včetně obsluhujícího personálu umístěno v budově centrálního stavědla (Triangl). Z hlediska sdělovacího zařízení bude vybudován nový informační systém pro cestující, diagnostická zařízení, protipožární signalizace, kamerové systémy a především přenosové systémy pro další nadstavby dálkového řízení. Další podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 2 408 733 000,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 366725
Hlavní místo plnění Plzeňský kraj
Předmět CPV
  • Výstavba železnic
Datum ukončení příjmu nabídek 05.12.2013 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO 70994234
Adresa
Dlážděná 1003
11000 Praha 1, Nové Město
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60053451

Nahoru