Výpis systémových zpráv

Úprava VZT zař. č. 7 a 20 - instalace ZZT

Datum uveřejnění 30.08.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 30.08.2012
Označení verze Aktuální  (21.09.2012 12:51:39)
Systémové číslo P12V00002200
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Úprava VZT zař. č. 7 a 20 - instalace ZZT
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je povinnost dodavatele provést pro zadavateledílo – „Úprava VZT zařízení č. 7 a č. 20 v budově ústředí ČNB“ podle projektové dokumentace zpracované Ing. Zárubou, v prosinci 2011, která tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
Součástí díla je zejména:
- částečná demontáž stávající VZT jednotky Janka JKL zař. č. 20 a navazujících rozvodů VZT, úprava stávající jednotky sestávající z doplnění ROV (rot. výměníku) a filtru do sestavy jednotky a úprav ventilátorových sekcí jednotek dle PD a dokumentace výrobce Janka, kompletace jednotky a dopojení upravených rozvodů včetně montáže tepelných izolací s oplechováním,
- doplnění frekvenčního měniče s auto restartem při výpadku napětí pro přívod spalovacího vzduchu zař. č. 7
- připojení na rozvody silnoproudu,
- veškeré potřebné stavební přípomoce,
- provedení všech požadovaných zkoušek a revizí podle příslušných ČSN a EN,
- provedení funkční zkoušky díla a zaregulování průtoků vzduchu,
- vypracování dokumentace skutečného provedení včetně úplné specifikace vazeb na profese silnoproud a MaR ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě v editovatelných formátech (.dwg pro výkresy, .doc pro texty a.xls pro tabulky) a 1x needitovatelné ( .pdf ),
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Stavební montážní práce
Datum ukončení příjmu nabídek 18.09.2012 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky http://www.cnb.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Česká národní banka
IČO 48136450
Adresa
Na Příkopě 28
11503 Praha 1
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ neuvedeno

Nahoru