Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Ukrajina - Pomoc ukrajinským rodinám v Praze -...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 23.11.2022  
Datum zahájení zadávacího řízení 23.11.2022
Označení verze Aktuální  (23.11.2022 14:06:59)
Systémové číslo P22V00008259
Stav zakázka neukončena (Příjem nabídek)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Ukrajina - Pomoc ukrajinským rodinám v Praze - Radotíně (2)
Druh Stavební práce
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Bez odeslání výzvy nebo odeslání výzvy mimo systém
Popis Zakázka je rozdělena na čtyři dílčí části, a to 4 bytové jednotky. Všechny jednotky budou procházet údržbou na stejné či obdobné úrovni a rozsahu. Byty jsou kolaudovány jako byty podle stavebního zákona, ale jsou aktuálně neobyvatelné, jsou všechny cca 26 m2, určené pro matku a 2 menší děti.
Nemovitost se skládá z jednotlivých bytů nacházejících se v přízemní budově bez podsklepení, s napojením na veřejný vodovod a kanalizaci, s přívodem elektrického proudu se samostatným měřením, s lokálním zdrojem vytápění a ohřevem vody. Všechny 4 byty jsou zkolaudované pro účely bydlení. Všechny bytové jednotky musí projít celkovou rekonstrukcí a modernizací. V jednotlivých bytech se nachází sociální zařízení a je dostupná možnost samostatného vaření (kuchyňská linka včetně elektrického vařiče).
Projekt předpokládá tyto práce:
- Bourací práce
- Zednické práce
- Instalatérské práce
- Zárubně a dveře
- Úprava stěn a stropu, malování a lakování
- Obklady, dlažby a podlahy
- Elektrorozvody
- Ostatní práce.
Součástí plnění díla je rovněž:
• zajištění a úhrada nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace odpadů,
• zajištění a předání veškerých dokladů o likvidaci, odvozu a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, včetně předložení potvrzení o uhrazení poplatku za uskladnění,
• ostraha staveniště a stavby,
• provedení veškerých opatření a úprav na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, zdraví osob a majetku,
• účast oprávněného zástupce dodavatele na kontrolních dnech stavby,
• zajištění a předání veškerých nezbytných zkoušek, atestů, prohlášení o shodě a revizí podle rozhodnutí o povolení stavby, ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, nezbytných pro úspěšné protokolární předání a převzetí díla Objednatelem, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a stavbou dotčených částí stavby,
• zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
• uvedení venkovních ploch i částí stávajícího objektu dotčených realizací stavby do původního stavu, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
• zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
• péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, zajištění ochrany všech podlaží před povětrnostními vlivy, pojištění možnosti vzniku škod povětrnostními vlivy,
• Vypracování Projektové dokumentace o provedení stavby na úrovni Prováděcí dokumentace - metoda Design & Build
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 826 976,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Hlavní město Praha
Předmět CPV
  • Stavební práce
  • Architektonické a související služby
Datum ukončení příjmu nabídek 07.12.2022 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Městská část Praha 16
IČO 00241598
Adresa
Václava Balého 23
15300 Praha
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2019-009889

Nahoru