Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

Tisová, rekonstrukce místní komunikace u...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 15.11.2016  
Datum zahájení zadávacího řízení 04.10.2016
Označení verze Aktuální  (18.11.2016 08:22:09)
Systémové číslo P16V00009886
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Tisová, rekonstrukce místní komunikace u obchodu a kulturního domu
Druh Stavební práce
Popis Jedná se o rekonstrukci stávající dvoupruhové místní komunikace v místě napojení na silnici II/199 a bezprostředně přilehlých ploch. Upravovaný úsek MK délky 34,25 m a sjezdu 23,08 m + chodníky v celkové délce 43 m.
Dojde k úpravě křižovatky do standardního řešení, s vymístěním sjezdu připojujícího kulturní dum mimo přímou návaznost na silnici. Sjezd ke KD se řeší z upravené MK, mimo prostor křižovatky. Dále dojde k úpravě průběhu MK od křižovatky po severozápadní stranu budovy obchodu tak, aby její trasa byla jednoznačně vymezena obrubami a materiálově (krytem) sjednocena s další trasou MK, tj. s krytem živičným. Ostatní navazující pojížděné či pocházené plochy pak budou odděleny obrubou, případně i s jiným materiálem krytu. Doplněny a upraveny budou v řešeném prostoru i trasy pro pěší – chodníky. Před budovou obchodu se provede výměna krytu chodníku, jehož stávající dlažba (velké betonové dlaždice) je silně narušena (rozlámaná). Podél silnice bude západně od upravované křižovatky doplněna obruba, čímž dojde jednak ke sjednocení šířkového průběhu silnice s úsekem v centru a také k propojení na stávající obrubu, pokračující k výjezdu z obce.
Na východní straně je prostor stavby limitován trasou výhledové kanalizace s předpokladem, že úprava sjezdu ke kulturnímu domu bude dokončena až po provedení této kanalizace. Do té doby se potřebné návaznosti vozovky provedou pouze provizorní úpravou kamenivem, bez obrub (tato úprava není součástí stavby). Součástí rekonstrukce je také doplnění odvodňovacích prvku pro podchycení povrchové vody a omezení jejího stékání na níže položenou silnici II/199.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 700 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební práce
Datum ukončení příjmu nabídek 17.10.2016 11:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Tisová, rekonstrukce místní komunikace u obchodu a kulturního domu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Tisová
IČO 00573809
Adresa
Tisová 5
34801 Tisová
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 346949

Nahoru