Výpis systémových zpráv

Technický dozor investora - „Objekt Nízkoprahového zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP“

Datum uveřejnění 25.08.2014  
Označení verze Aktuální  (25.08.2014 21:10:41)
Systémové číslo P14V00005519
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Technický dozor investora - „Objekt Nízkoprahového zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP“
Druh Služby
Popis Předmětem veřejné zakázky je výkon stálého technického dozoru stavebníka při realizaci stavby Objekt Nízkoprahového zařízení pro neorganizované děti a mládež STŘEP. Součástí výkonu technického dozoru stavebníka je i poskytování služeb koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006“) (tuto část je možno plnit subdodavatelsky). Zadavatel požaduje denní přítomnost technického dozoru na místě stavby, tzn. že oprávněné osoby vybraného uchazeče budou přítomny na staveništi každý den realizace stavby minimálně 8 hodin denně. U koordinátora BOZP se stálá přítomnost nepožaduje. Koordinátor BOZP bude přítomen min. 2 x týdně po dobu 1 hodiny.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 225 000,00 Kč
Druh ZŘ Přímé zadání - Zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Občanské sdružení AVE
IČO 65468431
Adresa
Petrovice u Karviné 177
73572 Petrovice u Karviné
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 347675

Nahoru