Výpis systémových zpráv

Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch

Datum uveřejnění 13.06.2012  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.10.2010
Označení verze Aktuální  (04.03.2013 17:32:04)
Systémové číslo P12V00000906
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch
Druh Stavební práce
Popis Vybudování skladového hospodářství LPH a objektů provozního zabezpečení určeného pro údržbu ploch a technickou obsluhu letadel. Součástí těchto objektů jsou nezbytné manipulační a přístupové plochy. Dále se jedná o částečné rozšíření pohybových ploch pro letadla a inženýrské sítě. Objekty technického zázemí se sestávají zejména z garážovacích, manipulačních a skladových prostor, mobilních prostředků a zařízení. Objekty jsou jednodušší koncepce a výrazu, s přízemními prostorami různé výšky dle charakteru provozu. Charakter jednopodlažních objektů je halový (temperované garáže), část objektu jsou přístřešky pro techniku. Areál LPH slouží výhradně pro provozní potřeby při vybavování letadel palivy. Součástí je i objekt pro pobyt směny, a to přízemní budova se standardní náplní. Přístřešek s mobilním a technologickým vybavením je otevřený objekt. Stavba areálu LPH a areálu pozemních služeb je napojena na stávající komunikaci areálu Letiště. Pohybové plochy letiště budou částečně rozšířeny u betonových vozovek a budou provedeny postranní zpevněné pásy v části letiště sloužící pro jeho civilní provoz. Součástí úpravy těchto ploch je i doplnění odvodnění a nezbytného osvětlení. Inženýrské sítě budou provedeny v nezbytném rozsahu, a to přípojka elektro včetně TS, přípojka plynu a vodovodu a vyřešení dešťové a splaškové kanalizace. Součástí inženýrských sítí budou i slaboproudé rozvody a veřejné osvětlení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 287 104 000,00 Kč
Druh ZŘ Ostatní zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb.
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku 60051289
Hlavní místo plnění Pardubický kraj
Předmět CPV
  • Stavební práce
Lhůta pro podání žádostí o účast
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název East Bohemian Airport a.s.
IČO 48154938
Adresa
Pražská 179/0
53006 Pardubice
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 219586

Nahoru