Portál pro vhodné uveřejnění používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto Portálu s tím souhlasíte. Další informace

Váš prohlížeč byl detekován jako unknown . Pro bezchybnou funkčnost tohoto Portálu je vyžadován některý z následujících prohlížečů:

TDS, BOZP Silnice III/4764 – rekonstrukce mostu...

Výpis systémových zpráv

Datum uveřejnění 17.03.2023  
Datum zahájení zadávacího řízení 14.02.2023
Označení verze Aktuální  (16.02.2023 07:50:12)
Systémové číslo P23V00000819
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky TDS, BOZP Silnice III/4764 – rekonstrukce mostu ev. č. 4764-3 přes místní potok v obci Řeka
Druh Služby
Způsob odeslání výzvy k podání nabídek Odesláním elektronické výzvy přes systém
Popis Předmětem zakázky jsou komplexní investorské služby a výkon inženýrských činností, zejména realizace technického dozoru investora a výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem. Jedná se zejména o inženýrskou a investorskou činnost při realizaci stavby „Silnice III/4764 – rekonstrukce mostu ev. č. 4764-3 přes místní potok v obci Řeka“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů(dále jen „zákona č. 309/2006 Sb.“).
Technický dozor investora bude vykonáván jako občasný výkon, tj. 33 návštěv poskytovatele služby na místě stavby, a to vždy po min. 2 hodinách a dále přítomnost na pravidelných kontrolních dnech stavby. Součástí služby je i řešení případných reklamací díla po dobu běhu záruční lhůty. Koordinace předání a převzetí staveniště. Součástí služby je dále příprava podkladů pro více/méně práce a žádosti o vydání kolaudačních souhlasů a rozhodnutí k předčasnému užívání stavby vč. zajištění všech potřebných vyjádření, souhlasů a stanovisek DOSS. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi se předpokládá v rozsahu 20 návštěv. V nabídkové ceně za návštěvy budou zahrnuty veškeré náklady účastníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění svého závazku, včetně správních poplatků a případných dalších výloh souvisejících s předmětem smlouvy (např. zpracování plánů BOZP, cesta, cestovní čas, ohlášení OIP, závěrečná zpráva, výkon dozoru počítá se min. 1 hodina, atd.). Součástí předmětu zakázky jsou i nezbytné kancelářské práce, přičemž rozsah těchto kancelářských prací odpovídá v součtu 53 hod (TDS+BOZP).
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Moravskoslezský kraj
Předmět CPV
  • Architektonické služby a stavební dozor
Datum ukončení příjmu nabídek 22.02.2023 08:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00095711
Smlouva TDS, BOZP Silnice III/4764 – rekonstrukce mostu ev. č. 4764-3 přes místní potok v obci Řeka
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
IČO 00095711
Adresa
Úprkova 795/1
70223 Ostrava
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 60054036

Nahoru