Výpis systémových zpráv

„TDI A BOZP - HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV“

Datum uveřejnění 08.03.2019  
Datum zahájení zadávacího řízení 08.03.2019
Označení verze Aktuální  (18.04.2019 14:20:04)
Systémové číslo P19V00001693
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky „TDI A BOZP - HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV“
Druh Služby
Popis Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jako zakázka malého rozsahu na služby.

Předmětem veřejné zakázky je výběr technického dozoru investora.
Vítěz veřejné zakázky bude na základě smlouvy pro zadavatele vykonávat činnosti občasného technického dozoru investora v rámci projektu „HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV " (dále také jen „stavba“), a to v rozsahu: 2x týdně 3 hodiny/den a 1x týdně 4 hodiny/den (v kontrolní den)

Projekt sestává ze dvou částí, a to:
1) demolice budovy bývalého sklenářství, dvoupodlažního objektu se sedlovou střechou půdorysného rozměru 19,30 x 8,90. Objekt je ve vlastnictví zadavatele, a
2) novostavby nepodsklepené hasičské zbrojnice se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, se sedlovou střechou

Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v projektové dokumentaci a v soupisu prací a výkonů (výkaz výměr), které jsou přílohou tohoto dokumentu a nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Hodnota demoličních prací činí 493 963,79 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota vlastních stavebních prací, hodnota výstavby, byla zadavatelem stanovena ve výši 17 131 574,24 Kč bez DPH.
Stavební práce budou realizovány dvěma dodavatelskými firmami. Samostatně demolice a samostatně vlastní výstavba hasičské zbojnice.

Předmětem tohoto výběrového řízení je činnost správce stavby - technického dozoru investora a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „TDI“ a „BOZP“).
Více v podrobnostech výzvy k podání nabídky a přílohách zadávací dokumentace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 280 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
  • Stavební dozor
  • Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví
Datum ukončení příjmu nabídek 19.03.2019 09:00:00
URL detailu veřejné zakázky https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-paskov
Smlouva „TDI A BOZP - HASIČSKÁ ZBROJNICE JSDH PASKOV“
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Město Paskov
IČO 00297062
Adresa
Nádražní 700
73921 Paskov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2018-036141

Nahoru