Výpis systémových zpráv

Sudovo Hlavno Vodovod

Upozornění: Zadávací řízení bylo zrušeno
Datum uveřejnění 29.11.2016  
Datum zrušení 13.01.2017
Datum zahájení zadávacího řízení 28.11.2016
Označení verze Aktuální  (06.02.2017 10:12:14)
Systémové číslo P16V00010176
Stav zakázka byla zrušena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Sudovo Hlavno Vodovod
Druh Stavební práce
Popis Předmětem zakázky je provedení stavebních prací souvisejících s výstavbou vodovodního přivaděče v extravilánu obce a s výstavbou vodovodu a vodojemu v zastavěné části obce Sudovo Hlavno, s umístěním stavby na pozemcích v k.ú. Sudovo Hlavno. Rozvodné řady jsou umístěny ve státní komunikaci III. třídy č. 24419 a č. 24424, dále ve zpevněných a nezpevněných místních komunikacích, cestách a plochách. Vodojem je umístěn na pozemcích KN 773/1, 775/1 a 896/2 v severní části obce.
Předmětem stavebních prací je výstavba zemního vodojemu 2x 75m3 včetně oplocení a sadových úprav, zpevněných ploch a technologické části.
Vodovodní přivaděč bude proveden z potrubí PEHD PE100RC, SDR11, PN16, DN150 v celkové délce 1781,80 m. Rozvodné řady budou provedeny z potrubí PEHD PE100RC, SDR11, PN 16, DN 150 a DN 80. Celková délka rozvodných řadů je 4 379,50 m.
Součástí plnění je rovněž výstavba 182ks vodovodních přípojek.
V podrobnostech je předmět plnění veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem "Sudovo Hlavno – Vodovod“ zpracované projektantem Ing. Jiřím Dejmkem se sídlem Údolní 1104/99, 142 00 Praha 4, IČ: 86610139 a v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem: „Sudovo Hlavno – Vodovod – SO 02 Vodojem Sudovo Hlavno“ zpracované společností STA-CON s.r.o. se sídlem Neklanova 120/18, 128 00 Praha 28 – Vyšehrad, IČ: 26691728, a projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem : “Sudovo Hlavno – Vodovodní přípojky„ zpracované společností Jana Fillerová - Projektování vodohospodářských staveb Lomnická 296, Hostavice, Praha 9, PSČ 198 00, IČ: 44283717
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 39 086 341,00 Kč
Druh ZŘ Otevřené řízení
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ano
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Evidenční číslo VZ ve Věstníku Z2016-005148
Hlavní místo plnění Středočeský kraj
Předmět CPV
  • Vodovody
  • Parní a vodovodní potrubí
  • Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí
  • Stavební práce na výstavbě vodojemů
Datum ukončení příjmu nabídek 10.01.2017 16:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Sudovo Hlavno
IČO 00509213
Adresa
Sudovo Hlavno 15
29476 Kostelní Hlavno
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 497979

Nahoru