Výpis systémových zpráv

Struhařov - obnova povrchu místní komunikace 33c na p.č. 625/1 Ke mlýnu

Datum uveřejnění 31.12.2018  
Datum zahájení zadávacího řízení 13.06.2018
Označení verze Aktuální  (31.12.2018 12:52:44)
Systémové číslo P18V00009831
Stav zakázka byla zadána (Plnění smlouvy)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v Centrální databázi dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku VZ.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Struhařov - obnova povrchu místní komunikace 33c na p.č. 625/1 Ke mlýnu
Druh Stavební práce
Popis Předmětem projektu je obnova krytu vozovky a lokální obnova ložné vrstvy místní komunikace č. 33c v extravilánu obce Struhařov směrem na lokalitu "Mlýn" v úseku od styku se silnicí II/111. Realizací prací budou odstraněny zjištěné poruchy vozovky a krytu a zároveň bude obnovena původní únosnost vozovky. Komunikace má asfaltový povrch, zčásti je původní asfaltobeton, z druhé části opravovaný asfaltový beton po překopech pro pokládku inženýrských sítí a s výtluky v důsledku dlouhodobého užívání. V důsledku oprav bude možno přenést větší dopravní zatížení a zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na této komunikaci, která tvoří důležitou a v současné době jedinou spojnici s touto částí obce. Komunikace je také hojně využívána pro cykloturistiku. Po její obnově umožní propojení s částí "Nechyba" i dále. Tvoří také jedinou alternativu k silnici II/112 pro spojení s trvale obývanou částí obce "Mlýn". Při opravě krytu vozovky bude nejprve provedeno řezání krytu (zaříznutí okrajů) v místě napojení na stávající komunikace a odbourání míst napojení na stávající kryt v délce 1m a v šířce komunikace. Dále bude provedena oprava poškozených sanovaných míst (deformované okraje asfaltového pásu). Následně dojde k pokládce asfaltové obrusné vrstvy krytu vozovky 40 mm v ploše 1690 m2 s vyrovnávkou deformovaných podkladů zejména v krajích komunikace v tl. 20-40 mm. Nakonec budou dosypány krajnice asfaltovým recyklátem nebo štěrkodrtí se zhutněním a urovnány zelené pásy podél komunikace.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH 1 753 000,00 Kč
Druh ZŘ Veřejná zakázka malého rozsahu
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Odpovědné zadávání Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění ČESKÁ REPUBLIKA
Předmět CPV
  • Stavební úpravy pro komunikace
Datum ukončení příjmu nabídek 28.06.2018 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Smlouva Struhařov - obnova povrchu místní komunikace 33c na p.č. 625/1 Ke mlýnu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název Obec Struhařov
IČO 00232751
Adresa
Struhařov 75
25601 Struhařov
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 636680

Nahoru