Výpis systémových zpráv

Strojní technologie pro výrobu dentálních výrobků – Projekt Dentál III

Datum uveřejnění 02.08.2013  
Označení verze Aktuální  (06.12.2013 07:45:13)
Systémové číslo P13V00004997
Stav zakázka neukončena (Aktuální zadávací řízení)
Veřejné zakázky

Registrace DODAVATELE Registrovat se

Registrujte se ZDARMA v katalogu dodavatelů pro informace o dalších veřejných zakázkách včetně těch, které nenajdete ve Věstníku.


Informace o veřejné zakázce

Název zakázky Strojní technologie pro výrobu dentálních výrobků – Projekt Dentál III
Druh Dodávky
Popis Předmětem zakázky jsou dodávky spojené s nákupem strojů a zařízení, jenž jsou spojeny s projektem nazvaným „Výroba dentálních nástrojů“, číslo projektu: 4.1 IN04/213, který je předložen do Operačního programu Podnikání a inovace, v rámci prioritní osy 4. Inovace, oblasti podpory 4.1 Zvyšování inovační výkonnosti podniků, programu INOVACE - Inovační projekt.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, přičemž uchazeč může podat pouze jednu nabídku na všechny části zakázky nebo jen na některé části zakázky.
2.3. Rozdělení veřejné zakázky na části:
Část Název části CPV kód
I. Dodávka blistrovacího stroje s příslušenstvím 42921300-1
II. Dodávka zkušební stroje s příslušenstvím pro testování síly pro otevření blistru 38540000-2

Předmětem části I. – „Dodávka blistrovacího stroje s příslušenstvím“ je dodávka, montáž a uvedení blistrovacího stroje do provozu včetně jeho příslušenství, a včetně zaškolení jeho obsluhy.

Předpokládaný termín zahájení plnění je bezprostředně po dokončení tohoto výběrového řízení, termín dodání nejpozději do 31. 12. 2013.

Místem realizace je sídlo zadavatele.

Podrobná specifikace předmětu části I. je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.

Předmětem části II. – „Dodávka zkušebního stroje s příslušenstvím pro testování síly pro otevření blistru“ je dodávka, montáž a uvedení zkušebního stroje do provozu včetně jeho příslušenství, a včetně zaškolení jeho obsluhy.

Předpokládaný termín zahájení plnění je bezprostředně po dokončení tohoto výběrového řízení, termín dodání nejpozději do 31. 12. 2013.

Místem realizace je sídlo zadavatele

Podrobná specifikace předmětu části II. je uvedena v příloze č. 2 této zadávací dokumentace a v obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
2.3. Předpokládaná hodnota zakázky činí:
Část Název části Předpokládaná hodnota bez DPH v EUR
I. Dodávka blistrovacího stroje s příslušenstvím 38.000
II. Dodávka zkušebního stroje s příslušenstvím pro testování síly pro otevření blistru 12.000
Celkem 50.000
Pokud jsou v této zadávací dokumentaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH nezveřejněna
Druh ZŘ Jiné
Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce Ne
Výsledek Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní místo plnění Vysočina
Předmět CPV
  • Balící stroje nebo baličky
Datum ukončení příjmu nabídek 09.09.2013 10:00:00
URL detailu veřejné zakázky neuvedeno
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části Ne
Jedná se o rámcovou dohodu Ne
Jedná se o zavedení DNS Ne

Informace o zadavateli

Název MEDIN, a.s.
IČO 43378030
Adresa
Vlachovická 619
59231 Nové Město na Moravě
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 237768

Nahoru